Най-после! Задава се ремонт на пернишката ж.п. гара

Най-после! Задава се ремонт на пернишката ж.п. гара

Одобрен е проект за пълен ремонт на жп гарата в Перник – съобщи Симеон Ананиев от Асоциацията на българските железопътни предприятия. Пред канал Струма той поясни, че средствата са осигурени и се очаква обновяването да започне още в тази календарна година. Очакванията са ремонтът да приключи за три-четири години и перничани да пътуват спокойно и сигурно. Да може железницата да е част от логистиката и сигурността на хората.

По проекта е предвидено да се премахне полуразрушената сграда в близост до гарата и да се облагороди цялото прилежащо пространство. За да стане линията Перник-София двупътна се очаква и одобрението на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. За това също има проект, който касае не само участъка Перник-София и Перник-Радомир.

Гарата в Перник е построена преди 130 години и досега по нея не са правени никакви подобрения. А тя има впечатляваща история.

След Освобождението България има амбицията да изгради своите структури и да се изравни с развитите европейски държави в хода на тяхната модернизация. Железопътната мрежа се оказва от първостепенно значение за инфраструктурното и производствено развитие. С държавното разработване на каменовъглените находища край с. Перник идва необходимостта и важността от построяване на жп транспортна връзка със София.

Спечелилият проект е на инженерите Я. Персел и Кр. Гошлер, чиито план минава през Захарна фабрика, Горна баня и по южните склонове на Люлин планина. На основание Постановление на МС от 23 февруари 1893 г. и протокол № 13 е издадена заповед № 1 за създаване „Дирекция за постройката на жп линията София-Перник“. Новата дирекция поема всички функции на МС, отнасящи се до тази жп линия. За неин директор е назначен инж. Михаил Момчилов – главен инженер по построяването, надзора и поддържането на всички железопътни линии в България. Железопътната линия се изгражда по стопански начин за изключително кратко време. Началото е поставено на 1 април 1893 г. и линията е завършена в края на ноември 1893 г. Изграденото трасе е дълго 34 км и 300 м, като е включено и разклонението към Мина „Перник“. Цената на жп линията София – Перник струва на държавата 5 834 420 лв. Със заповед № 107/03.12.1893 г. е назначен началник на гара Перник – Иван Зографски, със заплата 800 лв., и седем длъжностни лица: К. Захариев, И. Станов, Ев. Кръстев, Мизов, К. Филипов, Д. Костадинов и М. Матеев. На 9 декември 1893 г. княз Фердинанд I Български, заедно с министри от кабинета и самия министър-председател Ст. Стамболов, пътуват със специален влак от София до Перник, теглен от локомотив „Фердинанд“ и с това се отбелязва пускането в експлоатация на новата жп линия. На гара Перник княз Фердинанд е посрещнат по български обичай от населението. Той награждава директора на строежа инж. Момчилов „за проявено усърдие при изпълнение на служебните си ангажименти“ с „Народен орден за гражданска заслуга“- III степен, а Главна дирекция на железниците връчва на княз Фердинанд I Възпоменателен знак от построяването на жп трасето София–Перник, който е уникален и единствен по рода си и се намира в експозицията на Национален исторически музей.