Голяма промяна за хората в болничен, вече ще им плащат…

Голяма промяна за хората в болничен, вече ще им плащат…

Промените влизат в сила от началото на 2024 г. Работодателите ще заплащат вече само първите два дни от болничните, а не както досега – първите три. Задължението работодателите да изплащат първите три дни от обезщетенията за временна неработоспособност на служителите беше въведено като временна антикризисна мярка през 2010 година, но остана постоянна.

От бизнеса пресмятат, че по-малкото разходи за болнични листове е възможност за инвестиции и повишаване на работни заплати. Според Асоциацията на индустриалния капитал трябва да се затегне контролът и предлагат той да се осъществява не от Районните здравни инспекции, а от териториалните поделения на НОИ.

За бизнеса това означава по-малко разходи за обезщетения за временна неработоспособност. За работника също има полза и това е, че той ще получава по-високо обезщетение за третия неработен ден, тъй като НОИ изплаща по-висок процент обезщетение.

По-малко разходи за обезщетения сега, но повече фалшиви болнични от няколко години насам, отчитат от бизнеса. Затова настояват за промени. От изнеса предлагат контролът на болничните да се осъществява не от Районните здравни инспекции, а от териториалните поделения на НОИ в страната, тъй като в България обезщетенията се плащат от НОИ, а контролът се осъществява от друга институция.

Последните изследвания показват, че фиктивните документи за временна неработоспособност ощетяват бизнеса с около 50 млн. лева годишно, а осигурителната система – с 200 млн. лв.