НОИ изпраща писма, в които напомня, че вече сте за пенсия!

НОИ изпраща писма, в които напомня, че вече сте за пенсия!

Хиляди българи  получават изненадващи писма от НОИ, които ги подсещат, че е време за пенсия. Това се случва шест месеца преди навършване на пенсионната възраст и необходимия стаж за пенсия. А практиката на НОИ не е случайна. Тя е вменена от Кодекса за социално осигуряване. Според чл. 33 от КСО,  Осигурителният институт е длъжен да го прави всяка календарна година. Идентични писма – едно типово за мъже и друго за жени, са разпратени до всички лица, които през 2023 година навършват възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, поясняват от Осигурителния институт. Ако някой кандидат-пенсионер не е получил по пощата такова уведомление от НОИ, това с нищо не го ощетява. Една от причините може да бъде сменен или неточен адрес в базата данни. Целта на писмата е да стимулират всяко лице своевременно да предприеме действия за набавяне и оформяне на необходимите документи, удостоверяващи неговия осигурителен стаж и осигурителен доход.

„Получаването на уведомително писмо от НОИ не означава, че сте придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Писмото ви информира, че през 2023 г. навършвате изискуемата от закона обща пенсионна възраст”, подчертават от НОИ.

За да придобият право на пенсия, хората трябва едновременно да са изпълнили две условия – да са навършили съответната възраст и да са придобили необходимия осигурителен стаж. Пенсионната възраст за тази година е навършени 62 години за жените, /т.е. родените в периода 01.03.1961 г. – 31.12.1961 г./ и навършени 64 години и 6 месеца за мъжете, /т.е. родените в периода 01.08.1958 г. – 30.06.1959 г./

Изискуемият общ осигурителен стаж е, както следва: за жените – 36 години и 4 месеца, а за мъжете – 39 години и 4 месеца.

За настоящата, 2024 г., условията са следните: За масовата трета категория на труд необходимите условия за пенсиониране са 62 години и 2 месеца навършена възраст и 36 години и 6 месеца осигурителен стаж за жените и 64 години и 7 месеца навършена възраст и 39 години и 6 месеца осигурителен стаж за мъжете.