Първата добра новина за 2024 година: КЕВР утвърди цената на газа за януари

Първата добра новина за 2024 година: КЕВР утвърди цената на газа за януари

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за януари в размер на 77,60 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Утвърдената цена от 77,60 лв./MWh е с 11,31 % по-ниска от тази през декември, която беше в размер на 87,50 лв./MWh.

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника за доставка. В ценовия микс за януари е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставен по интерконектора „България – Гърция“ /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 40,33 % от потреблението за месеца.