Вдигат възрастта за пенсиониране и жените, и мъжете трябва да работят два месеца повече

Вдигат възрастта за пенсиониране и жените, и мъжете трябва да работят два месеца повече

Възрастта и необходимият трудов стаж за придобиване на право на пенсия нарастват от началото на 2024 г. Изискваната възраст за жените се увеличава с 2 месеца, а за мъжете – с един месец. Но мъжете могат да излязат в пенсия доста по-късно от жените, въпреки че средната продължителност на живота им е по-кратка, пише Труд бг.

Изискваният трудов стаж за пенсия нараства и за мъжете, и за жените с 2 месеца. От 1 януари, за да излязат в пенсия, жените трябва да са навършили 62 години и 2 месеца и да имат трудов стаж от 36 години и 6 месеца.

За да получат пенсия, мъжете трябва да са навършили 64 години и 7 месеца и да имат стаж от 39 години и 6 месеца, гласят текстове от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Постепенното увеличение на възрастта и необходимия стаж за пенсия беше решено преди години, а целта е да бъдат ограничени разходите за изплащане на пенсии.

Стажът за излизане в пенсия ще нараства, докато през 2027 г. достигне 37 години за жените и 40 години за мъжете.

Възрастта за пенсиониране и за мъжете, и за жените ще нараства, докато достигне 65 години. За мъжете това ще стане сравнително скоро – през 2029 г., а за жените – през 2037 г.

След края на 2037 г. възрастта за пенсиониране трябва да нараства с увеличението на средната продължителност на живота, пише в КСО. Но поне засега няма основание възрастта за пенсиониране да продължи да бъде вдигана.

По принцип средната продължителност на живота нараства през годините. Поне така беше до 2019 г. С ковид кризата през 2020 г. обаче ситуацията се промени и оттогава средната продължителност на живота продължава да намалява.

Според последните данни на НСИ средната продължителност на живота е 71,9 години, като при мъжете е 68,3 години, а при жените е със 7,5 години по-висока – 75,8 години.

Оказва се, че сме се върнали на нивото отпреди 20 години, когато продължителността на живота е била приблизително същата.

Но възрастта за пенсиониране продължава да нараства с цел да бъдат спестени пари на държавната хазна. А времето, през което хората могат да се радват на пенсията си, намалява.

Въпреки това все по-често икономисти коментират, че може да се стигне до ново вдигане на възрастта за пенсиониране, заради големия недостиг на пари в бюджета на държавното обществено осигуряване.

Заедно с вдигането на изискванията за получаване на пенсия нараста и броят на хората, които излизат в пенсия преди да навършат необходимите години и стаж.

През 2024 г. се запазва правото на ранно пенсиониране до една година преди навършване на нормалната възраст при наличие на изисквания стаж.

Това право може да се ползва от жените, навършили възраст 61 години и 2 месеца при стаж 36 години и 6 месеца, както и от мъжете на възраст 63 години и 7 месеца със стаж от 39 години и 6 месеца. Тази пенсия се отпуска пожизнено с намаление от 0,4% за всеки месец, недостигащ на човека до общата пенсионна възраст.

За придобиване на така наречената пенсия при непълен осигурителен стаж, т. е. когато човек няма достатъчно трудов стаж, но има най-малко 15 години действителен осигурителен стаж, той трябва да е навършил възраст от 67 години.

Това е пределната възраст за придобиване на право на пенсия за непълен осигурителен стаж и не е предвидено тя да нараства повече през следващите години.

Минималната пенсия става 580,57 лв. от 1 юли

Увеличение с 11%, но след шест месеца.

Максималната остава 3400 лв.

Увеличението на пенсиите няма да бъде от 1 януари, а от 1 юли 2024 г.

Пенсиите ще бъдат увеличени с 11%, но не от началото на 2024 г., а от 1 юли. Традиционно индексирането на пенсиите е от средата на годината по “швейцарското правило” – с 50 на сто от инфлацията и 50 на сто от ръста на средния осигурителен доход.

Но минималната заплата и минималният осигурителен доход нарастват от началото на годината. Вдигането на социалните плащания също е от януари. Оказва се, че само пенсионерите получават увеличението на парите си с шест месеца закъснение.

Това се прави, за да бъдат спестени пари на държавната хазна. Вдигането на пенсиите изостава от увеличението на останалите плащания и разходите на бюджета са по-малко, отколкото биха били при вдигане на пенсиите от 1 януари.

От 1 юли 2024 г. минималната пенсия нараства от 523,04 лв. на 580,57 лв. Но максималната пенсия остава без промяна в размер на 3400 лв.

От 1 юли освен общото индек­сиране на пенсиите с 11 на сто ще има още едно увеличение за хората, които получават вдовишки добавки. От средата на 2024 г. вдовишките добавки нарастват на 30% от пенсията на починалия съпруг, при 26,5% в момента.

Важи само за работещите хора

Служебно вдигане на пенсиите от 1 април

Може и с лично заявление

Пенсиите на работещите пенсионери служебно ще бъдат преизчислени от 1 април от служители на НОИ. Но пенсионерите още през януари могат да поискат преизчисление.

Пенсиите за трудова дейност на хората, които продължават да работят, служебно ще бъдат преизчислени от 1 април 2024 г. Това става без да е необходимо подаване на заявление от пенсионерите.

При преизчисляването се зачита допълнително придобитият от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията, за времето до 31 декември на предходната календарна година.

Стажът се зачита въз основа на данните, подавани от осигурителите, а за самоосигуряващите се – данните за внесените от тях осигурителни вноски.

Стажът се зачита въз основа на налични в информационната система на НОИ данни към 1 март на годината, в която се извършва преизчисляването. За да бъде извършено служебно преизчисляване от 1 април, пенсионерът трябва да е придобил поне един ден осигурителен стаж през предходната година.

Преизчисляването на пенсиите може да стане и с подаване на лично заявление в НОИ от пенсионер, който е придобил допълнително осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, съответно след последното преизчисляване на пенсията.

В този случай преизчисляването също се извършва ежегодно, но сроковете са различни – от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, като се вземат предвид данните за внесените осигуровки за времето до края на месеца на подаване на заявлението и които са налични в информационната система на Националния осигурителен институт.

Още през януари работещите пенсионери може да поискат пенсиите им да бъдат преизчислени. Ако някой е подал такова заявление през последните четири години, то продължава да е в сила, и пенсията ще бъде преизчислена от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

Цената нараства с над 30 лв.

Даваме 185 лв. за всеки месец недостигащ стаж.

Вноската е 19,8%.

Цената на недостигащия осигурителен стаж нараства с малко над 30 лв. за всеки месец.

Цената за купуване на стаж за пенсия нараства от началото на 2024 г. Ако на човек не му достигат няколко месеца или години стаж, за да получи право на пенсия, може да ги купи, а от 1 януари цената се вдига. Според Кодекса за социално осигуряване (КСО) хората, на които не им достига стаж, могат да платят за всеки месец вноска в размер на 19,8% от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се граждани.

От 1 януари минималната заплата нараства от 780 лв. на 933 лв. Заедно с това се увеличава и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се до 933 лв. Така цената на всеки месец недостигащ стаж нараства от 154,44 лв. на 184,73 лв.

Увеличението е с 30,29 лв. Ако не ви достига година стаж, трябва да платите 2216,76 лв., а цената за всичките 5 години, които по закон може да бъдат купени, е 11 083,80 лв. Цената на една година допълнителен стаж нараства с 363,48 лв., а за пет години се увеличава с 1817,40 лв.

Възможностите за купуване на осигурителен стаж са посочени в КСО и се допускат само в точно определени случаи. Има три варианта, при които хората могат да купят стаж за пенсия: за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование, за периода, в който карат докторантура или до 5 години, недостигащ стаж по общия ред.

Купеният стаж се зачита за осигурителен от трета категория и може да се ползва само при пенсиониране. Преди да купят стаж хората трябва да проверят в териториалното поделение на НОИ точно колко време не им достига за пенсия.

Защото, ако платят по-голяма сума от необходимата, това няма да им осигури по-висока пенсия, но ще имат право да поискат надплатената сума да им бъде възстановена от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Недостигащият осигурителен стаж се преценява към датата на заявлението за получаване на първата пенсия.

Пенсията се отпуска от датата на заявлението, след като са внесени дължимите осигуровки. Внасянето на осигуровките за недостигащия стаж става по банков път след подадена декларация.

Удостоверението за “закупен недостигащ стаж” се издава от териториалното поделение на НОИ въз основа на документа за внесените осигуровки. За хората, живеещи в друга държава, с която България има сключен международен договор в областта на социалното осигуряване, удостоверението се издава от ТП на НОИ – София-град.

Осигурителният доход за времето, за което е купен осигурителен стаж, не се взема предвид при изчисляването на индивидуалния коефициент на пенсионера за осигурителния му доход спрямо средния осигурителен доход за страната./Източник: БЛИЦ