На вниманието на перничани!

На вниманието на перничани!

Във връзка с годишното финансово приключване на 29.12.2023 г. касите на Дирекция „Местни данъци и такси“ и в деловодството на Община Перник ще работят с граждани до 10:00 ч. Деловодството на община Перник пък ще работи с граждани до 16:30 ч.