Стартира официално проект „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на град Перник“

Стартира официално проект „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на град Перник“

Днес Община Перник проведе  официално стартира откриването на обекта по проект „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на град Перник“.

На площадката на регионалното депо за неопасни битови отпадъци в Перник  символично лентата прерязаха заместник-кметът на Община Перник Стефан Кръстев и  областният управител Людмил Веселинов. 

С реализирането на проекта се осигури безопасно извеждане от експлоатация на съществуващото депо и неговото окончателно закриване. Избраният метод за рекултивиране на сметището на Община Перник е „in situ” и рекултивацията се извърши на един етап.

Стойността на проект „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на град Перник“ е 12 579 930.62 лева, от които европейското съфинансиране е в размер на 10 692 941.03 лв., а националното е  1 886 989.59 лв.