Над два пъти намаляха болните от варицела в региона

Над два пъти намаляха болните от варицела в региона

Над два пъти по-малко са заболелите от варицела в региона през изминалата седмица, в сравнение с предходната. През този период са регистрирани 14 болни, при 30 за предходната седмица. Заболелите са от общините Перник, Радомир и Земен. Най-много са болните на възраст 5-9 г. – 9. Следват възрастовите групи: групи: 1-4 г. – 3 и 10-14 г. – 2.  Всички заболели се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Засегнати са колективите на: ДГ №5 „Вела Пеева“ и СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон – Перник, ДГ „Валентина Терешкова“ -Батановци, НУ „Архимандрит Зиновий“-  Радомир и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“-  Земен. Това информираха от Регионалната здравна инспекция.

Другата добра новина е, че чувствително са намалели заболелите от заразни болести в областта през отминалата седмица. Констатираните болни са 60, при 72 за предходната седмица.

Намалели са и заболелите от грип и остри респираторни заболявания. През седмицата са установени 107 болни в региона, при 122-ма през предходната. Заболеваемостта през този период е била  152,99%оо, при средна за страната 110,66%оо към 18.12.2023 г.

Леко са се увеличили заразените с коронавирус през седмицата. Регистрираните болни са 44, при 39 през предходната.  Заболелите са от всички общини в областта, във всички възрастови групи. Засегнати организирани няма.

По-малко са и болните от скарлатина. През седмицата е констатиран само 1 болен, при 3-ма за предходната. Става въпрос за дете на 11 години от община Перник, което се лекува амбулаторно от личния си лекар.

През седмицата е регистриран 1 болен от туберкулоза. Касае се за жена на 44 г. от Перник, която е настанена за лечение в СБАЛББ Перник.

От РЗИ увериха, че за всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 77 проверки. От тях 37 са свързани със спазването на забраната за тютюнопушене. При 10 от проверките е извършен контрол по спазването на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

По време на проверките през изминалата седмица, здравните инспектори са издали 1 предписание за отстраняване на допуснати нарушения и са съставили 2 акта.

През изминалата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейни водоизточници, за да установи дали подаваната от тях вода отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването. През седмицата са взети 46 проби от различни населени места.