Пернишко участие на фокус-групата „Нематериалножто наследство на града“

Пернишко участие на фокус-групата „Нематериалножто наследство на града“

В Нова конферентна зала на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се проведе фокус-група „Нематериалното наследство на града“, организирана съвместно от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. Инициативата е част от дейностите по проект „CultUrEn – културното наследство като фактор за постигане на устойчива градска среда“, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на МОН / договор № КП-06-Н45 / 6 от 8.12.2020 г. Събитието беше открито от проф. д.н. Иван Кабаков, научен ръководител на проект „CultUrEn“ и д-р Ирена Тодорова, директор на Регионалния център. Във фокус групата се включи Владимир Русев, зам.- областен управител на област Перник. Модератор на събитието, проведено в хибриден формат, е д-р Мирена Станева от Регионалния център. Участие взеха представители на носителите на нематериалното културно наследство като Национална занаятчийска камара, Социална група „Седянка” (София), „Творчески център на Калоферската дантела“ (Калофер), Сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“, сдружение „Локално наследство“ (Перник), културната организация „Таратанци“, представители на културни институции (Музей на открито – Етър, Национален исторически музей и други), както и на академичните и научни среди от Алма Матер, УНИБИТ, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и БАН.