Заключителна пресконференция по проект за енергийна ефективност

Заключителна пресконференция по проект за енергийна ефективност

Община Перник организира заключителна пресконференция по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Перник – Етап 2″. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на събитието бяха представени изпълнените дейности и постигнатите резултати от реализацията на проекта.

Основната цел на проекта е чрез изпълнение на предвидените мерки да се повиши енергийната ефективност и да се достигне най-малко клас на енергопотребление „С“ на жилищните сгради, обекти на интервенция, подобряване на достъпа на хора с увреждания до сградите, конструктивно възстановяване и усилване, където е предписано, с което да се осигурят по-добри условия на живот в МЖС, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Общата стойност на проекта е 2 769 022.08 лева, от които: 2 100 398.30 лева европейско, 370 658.52 лева национално съфинансиране и 297 965.26 лева собствен принос. Бенефициент на проекта е Община Перник.