Родителите вече имат достъп до електронните здравни досиета на децата си

Родителите вече имат достъп до електронните здравни досиета на децата си

Родителите вече имат достъп до електронните пациентски досиета на деца си и всички техни електронни здравни документи, вписани в Националната здрав-ноинформационна система (НЗИС). Това обявиха на пресконференция днес заместник-министърът на здравеопазването доц. Петко Стефановски и Ивайло Стойчев – мениджър проекти в „Информационно обслужване“. Участие в пресконференцията взе и Александър Огнянов – директор на Дирекция „Здравно-информационни системи“ в МЗ.

За да получи достъп до здравното досие на детето си, е необходимо родителят първо да осъществи достъп до личния си профил в my.his.bg, което се извършва чрез електронен подпис. Веднъж влезли в собственото си досие, родителите получават автоматичен достъп и до профила на детето/децата си.

След сдвояване с мобилното приложение еЗдраве чрез QR-код, този достъп може да бъде осъществяван през смартфона, без да е необходимо повторно използване на електронния подпис или допълнителна регистрация.

За достъп на родителя до профил на дете се използва базата данни на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО).

След влизане в „Моето пациентско досие“ в my.his.bg, от падащо меню всеки родител има възможност да достъпи профила на детето/децата си. Системата е изградена така, че ако даден потребител влезе в профила на детето си, секцията  „Моето досие“ се променя с името на детето. При достъп до профил на дете през мобилното приложение еЗдраве, се визуализира съобщение на червен екран, което предупреждава родителя, че вече не е в своя профил, а в този на детето му.

Новата функционалност дава достъп на всеки родител до всички вписани в НЗИС електронни записи на детето/децата – електронни прегледи, електронни направления, резултати от изследвания, ваксини, рецепти, кръводарявания, болничен престой и др. Предстои там да бъдат добавени и медицинските бележки за извинение на отсъствията, допуснати в училище.

Мобилното приложение еЗдраве осигурява възможност и за активиране на известия, свързани с издаването на нов електронен здравен документ или коригирането на вече съществуващ такъв на дете. Активирането на нотификации се осъществява през меню „Настройки“ от профила. След като влязат в настройките на приложението, потребителите трябва да изберат „Известия“ и да включат опцията „За всички свързани лица“. Родителите имат възможност да изберат дали да получават нотификации само за собствения си профил, за всички свързани лица, или и за двете.

Възможността за достъп на родителите до пациентски досиета на деца беше категоричен победител в анкетата на сайта his.bg за желанията на потребителите какви нови функционалности трябва да съдържа електронното здравно досие.