Скача такса смет в община Радомир

Скача такса смет в община Радомир

Средно със 7 лв.на годишна база ще се вдигне такса смет в Радомир Договорът със сметопочистващата фирма е даден на юрист, за да бъде ревизиран След проведено обществено обсъждане за определяне на такса битови отпадъци за периода януари 2024г.- декември 2024г., стана ясно, че такса смет ще бъде повишена минимално, като средно за един апартамент повишението ще бъде около 0.60лв. на месец. На събитието кметът Кирил Стоев представи подробно план-сметка за необходимите разходи по поддържането на чистотата на територията на Община Радомир за следващата година. Като основа за определяне на такса битови отпадъци се приема данъчната оценка на недвижимия имот. На този етап това е единственият критерий за определяне и заплащане на таксата за битови отпадъци, като размера се определя пропорционално върху данъчната основа. Стоев обяви, че настоящият договор със сметопочистващата фирма е даден на юрист да го ревизира. „Ще работим в посока за това община Радомир да кандидатства с проект, който да подобри услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. Необходимо е да се проведе информационна кампания, която да насърчава жителите на града да събират отпадъците разделно“, заяви Стоев. И добави, че ако бъдат направени нужните постъпки за изготвяне на проект, който в бъдеще се осъществи, ще се запазят нивата на такса битов отпадък, дори и ще бъдат намалени. „Иска ми се такса битов отпадък да се запази, но до този момент не откриваме вариант, по който можем да го направим, необходимо е това увеличение“, заяви кметът Кирил Стоев. Градоначалникът изтъкна още, че в новата структура на общинската администрация ще има служител, който да отговаря за сигурността и контрола на обществения ред и ще съблюдава за нерегламентирани сметища. Кметът Кирил Стоев сподели, че е провел разговор с компания, която предлага софтуерен продукт за контрол на сметопочистващите фирми. Това е свързано с инсталиране на GPS системи и камери на сметосъбирачните машини. В края на всеки месец ще излиза отчет за броя изхвърлени кофи, от къде е минавал въпросният камион, колко пъти е ходил до депото и същевременно с това теглото на товара. „След интегрирането на системите за проследяване, при неизпълнение на задълженията на сметопочистващата фирма, ще се налагат санкции, защото тогава ще има яснота дали са спазили определеният им маршрут“, каза в заключение Стоев.