В Радомирско ще подпомагат двойки с репродуктивни проблеми

В Радомирско ще подпомагат двойки с репродуктивни проблеми

Постоянна комисията за отпускане на финансова помощ по Програма за подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Радомир разгледа новопостъпилите заявления за отпускане на общински средства. Инициативата за отпускане на тази помощ се реализира, съгласно приетата от Общински съвет в края на 2021г. общинска програма за насърчаване на раждаемостта и съпътстващата я наредба. Това бе третото заседание на комисията и втори случай, на който общината оказва подкрепа в размер на – до 1500лв. за изследвания и съпътстващи медицински манипулации и до 3000лв. за извършване на ин- витро процедура. Основните критерии за отпускане на финансовата подкрепа са кандидатите да нямат задължения към общината, да са с непрекъснати здравноосигурителни права, да е налице писмено становище от лекар специалист, както и да има постоянен или настоящ адрес в община Радомир. Комисията, заедно с представители на новосформираните комисии от общински съвет, обсъди някои предстоящи промени, свързани със семейно-имотното състояние на кандидатите, които ще бъдат внесени на следващата Общинска сесия. „От изключителна важност е да работим в посока подобряване на здравните грижи и да направим така, че в общината да има специализирана помощ за хората, които се нуждаят от това, заяви заместник-кметът Станислава Генадиева.