Завърши укрепването на свлачището на пътя София -Перник, в района на Владая

Завърши укрепването на свлачището на пътя София -Перник, в района на Владая

С издаването на разрешението за ползване завърши укрепването на свлачището при 281-ви км на път I-1 София – Перник в района на Владая. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., чрез Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет.

Изпълнени са геозащитни строително-монтажни работи за спиране на свлачищния процес на първокласния път. Изградена е стоманобетонова пилотна конструкция, обединена от стоманобетонова опорна стена, габионна конструкция и високоякостна укрепителна система за стабилизиране на откоса. Монтирана е и високоякостна укрепителна мрежа. Почистени са съществуващите отводнителни съоръжения и е направен дренаж.

Изпълнител на обекта е „ИСА 2000“ ЕООД. Договорът им е за 4 994 010.52 лв. с ДДС. Строителният надзор се осъществи от „Пи Ес Консулт“ ООД. Стойността на техния договор е 66 600 лв. с ДДС. Авторският надзор на обекта е изпълнен от „ГЕОКОНСТРУКТ“ ООД, а договорът е за 1200 лв. с ДДС.

Обектът е реализиран по проект „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа – Фаза 2“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г., по който са възстановени общо 5 обекта. Общата стойност на проекта е 18 331 088,16 лв. с ДДС. Финансирането от Кохезионния фонд е 15 581 424,93 лв. с ДДС, а националното съфинансиране е 2 749 663,23 лв. с ДДС.