Приключва най-топлата есен в България от 1930 години насам

Приключва най-топлата есен в България от 1930 години насам

 Приключва най-топлата есен в България от 1930 г. насам, отчитат от Националния институт по метеорология и хидрология. Тази година сезонът на падащите листа се отличава със значителни положителни аномалии на средните сезонни температури, особено в северната част на страната и Лудогорието, и сравнително големи отрицателни отклонения в количеството на валежа, предимно в Горнотракийската низина и Източните Родопи. Има характера на топла есен с валежи около и под нормата в по-голямата част от страната.

Средните сезонни температури в извънпланинската част на страната са над климатичната норма. Сезонните количества валеж в голяма част от страната са под и около климатичната норма. С най-големи положителни отклонения са валежите в Западна България, части от Родопите, както и на места в Предбалкана. Есенните валежи са под нормата предимно в Горнотракийската низина, Източните Родопи и на места в Лудогорието.

От трите есенни месеца със средни месечни температури над нормата се открояват септември и октомври. Те са вторите най-топли месеци септември и октомври от 1930 г. През ноември месечните температури също са около и над климатичната норма, с изключение на високите планини. Относително най-топло е през третата декада на септември и на октомври и първата декада на ноември. Най-високата измерена температура в оперативните метеорологични станции на НИМХ в населени места е 37.2 °С (в Крумовград на 23.IX.), а най-ниската е -11 °С (в Чепеларе, обл. Смолян, на 27.XI.).