Приеха нова структура на общинската администрация в Радомир

Приеха нова структура на общинската администрация в Радомир

На заседание на Общинския съвет бе приета нова структура на общинската администрация в Радомир.

„Бих искал да заявя, приоритетите си по този въпрос оттук нататък, а именно, че работата на администрацията ще спазва изцяло принципите на добро управление и ще следва ежедневен стремеж към подобрение на процесите и инструментите, с които работим. Второ, работата ни ще бъде изцяло ориентирана към резултатите и всеки, който до момента просто е преживявал в тази администрация, няма място в нея. Главен фокус в работата ни имат гражданите на община Радомир, техните потребности и интереси – всички други интереси са длъжни на първо място да се съобразяват с публичния интерес”, заяви кметът Кирил Стоев.

Той добави още, че общинската администрация е изключително важна част от живота на всяка община. Затова нейната структура е изключително важна, както е важно и нейната численост да позволява реализирането на всичките й функции.

„Сред общинските съветници има хора с голям опит в местната власт. Сигурен съм, че добре познавате начина, по който до сега е функционирала общинската администрация. Въпреки, че от информацията в публичното пространство (интернет страница, медии, социални мрежи) е много трудно да се види какво се случва в общинската администрация, то на всеки един от нас не еднократно се е налагало да се сблъсква по различни поводи с тази администрация – от позицията ни на граждани или работещи в конкретна сфера. И всеки може да си отговори на въпроса харесва ли му настоящия начин на работа на администрацията, чувства ли се удовлетворен, постигнал ли е ефективна комуникация“, каза още Стоев и допълни: Промените са необходими и изключително важни – без тях трудно ще постигнем различни резултати! За съжаление голямата промяна тук изисква и сериозен ресурс, с какъвто всички ние знаем, че не разполагаме.  За времето, в което изпълнявам кметската длъжност имах възможността да обсъдя проблемни зони в работата със служители на общинската администрация, които заемат ключови позиции и имат по-широк поглед върху различни дейности”, допълни той.

Новата структура включва двама заместник-кметове, обосновани с огромното изоставане в развитието на общината и с това, че фокусът върху местните политики е крайно необходимо да бъде разпределен в по-широк обхват.

Разместване е направено в подчинителните връзки, за да има по-добро взаимодействие и ефективност в работата на служителите. Създава се отдел „Стратегическо планиране, програми и проекти“, за да може общината да се възползва максимално от възможностите по новите програми, а проектите, които се подготвят да бъдат изцяло свързани със стратегиите, програмите и плановете за развитието на Радомир.

Стоев заяви още намерението си за отдел „Сигурност и обществен ред“, с който да се осигури по-висока ефективност, сигурност и защита както при бедствия, които ни засягат често в последните години, така и в сигурност при използването на административни услуги. За съжаление в настоящия момент бюджетът не дава такава възможност.