Нарастват болните от Морбили в Европа, алармират от РЗИ

Нарастват болните от Морбили в Европа, алармират от РЗИ

По данни на Световната здравна организация и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, за периода януари-септември 2023 г. се отчита нарастване на регистрираните случаи на морбили в Европа – 15 951 заболели (4 058 сл. в Турция, 979 сл. в Румъния, 3 099 сл. в Русия, 157 в Австрия, 106 сл. в Германия и т. н.). През последния месец, по данни на медиите, в Румъния са регистрирани 2 000 нови случая, част от които хоспитализирани деца, поради тежко протичане. Това е довело до   здравни власти по имунизация на не ваксинирани деца.

Като причина за поредното увеличаване на заболеваемостта от морбили в Европа се отчита спадът в имунизационния обхват срещу морбили. В тази връзка отново обръщаме внимание, че в България имунизационният обхват срещу морбили не достига необходимото ниво от минимум 95% – за първо полугодие на 2023 г. от подлежащите лица са обхванати с първи прием ваксина срещу морбили едва 83,6%, а с втори прием ваксина – само 48,9%.

От цитираните данни е видно, че в страната са налице предпоставки за разпространение на морбили сред не имунизирани или ненапълно имунизирани лица след внос на инфекцията от друга държава.

Предвид гореизложеното е необходимо всички деца на възраст от 13 м. нагоре и от 12 г. нагоре без регистрирана имунизация срещу морбили, паротит и рубеола да бъдат имунизирани в кратки срокове.

За целта е необходимо общопрактикуващите лекари да информират родителите на не имунизираните деца за предстоящата ваксинация, за риска от заразяване с морбили и ползата от имунизацията срещу заболяването.