Започва реконструкцията на пречиствателната станция в Батановци

Започва реконструкцията на пречиствателната станция в Батановци

На 12.12. 2023 г. бе направена първа копка, с която се постави началото на нов строителен обект „Реконструкция на пречиствателна станция – гр.Батановци“. Строители, инвеститори и гости се поздравиха за старта на обекта от проект „Изграждане на ВИК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД гр. Перник. 

Обектът има за цел подобрение на услугите, предоставяни от ВИК ООД гр. Перник за гражданите. 

Чрез изпълнението на този проект гражданите от агломерация Перник/Радомир ще получат по-високо качество на услугите, предоставяни от ВИК Перник.

Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Проектът е на обща стойност 100 899 303,08 лева, от които 64 246 981,30 лв. са европейско финансиране, националното финансиране е 11 337 702, 58 лв., собственият принос на ВиК- Перник е 8 501 069,69 лв.  За недопустими разходи са предвидени 16 813 549,51 лв.

На церемонията присъстваха:  Иван Горнишки, представител на фирмата-изпълнител на проекта, инж. Борислав Иванов, управител на „В и К“ Перник, Владимир Русев, зам. областен управител и др.