Всички българи чакаха новината за данък сгради със свито сърце

Всички българи чакаха новината за данък сгради със свито сърце

Депутатите приеха на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци. Той е част от пакета данъчни закони, предложени от Министерството на финансите.

Според промените отпада предложението общините да актуализират данъчната оценка на имотите на всеки две години, при вдигане на цените на жилищата с 10%. Така, ако местните власти не решат да вдигнат сами данък сгради и такса смет и догодина, ще плащаме колкото и през 2023-та година.

Освен това, Националното сдружение на общините и министърът на финансите, след съгласуване с Министерството на електронното управление, одобряват образци на заявления и документи, издавани от общините за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения във връзка с местните данъци и други.

Предложението за актуализирането оценките предвиждаше увеличение на данъците за сградите с около 30%, а с това щеше да бъде регистриран скок в таксата за смет.

Дебати по законопроекта нямаше.