Приеха нова структура на общинската администрация в Радомир

Приеха нова структура на общинската администрация в Радомир

На заседание на Общинския съвет бе приета нова структура на общинската администрация в Радомир.

„Бих искал да заявя, приоритетите си по този въпрос оттук нататък, а

именно, че работата на администрацията ще спазва изцяло принципите на добро управление, и ще следва ежедневен стремеж към подобрение на процесите и инструментите, с които работим. Второ работата ни ще бъде изцяло ориентирана към резултатите и всеки, който до момента просто е преживявал в тази администрация, няма място в нея. Главен фокус в работата ни имат гражданите на община Радомир, техните потребности и интереси – всички други интереси са длъжни на първо място да се съобразяват с публичния интерес”, заяви кметът Кирил Стоев.

Той добави още, че общинската администрация е изключително важна част от живота на всяка община. Затова нейната структура е изключително важна, както е важно и нейната численост да позволява реализирането на всичките й функции.

„Сред общинските съветници има хора с голям опит в местната власт.

Сигурен съм, че добре познавате начина, по който до сега е функционирала общинската администрация. Въпреки, че от информацията в публичното пространство (интернет страница, медии, социални мрежи) е много трудно да се види какво се случва в общинската администрация, то на всеки един  от нас не еднократно се е налагало да се сблъсква по различни поводи с тази администрация – от позицията ни на граждани или работещи в

конкретна сфера. И всеки може да си отговори на въпроса харесва ли му настоящия начин на работа на администрацията, чувства ли се

удовлетворен, постигнал ли е ефективна комуникация“, каза още Стоев.

„Разбира се, по един начин изглежда администрацията отвън, по съвсем различен начин – отвътре. Заявявам пред вас, че не харесвах това, което виждам отвън, в значителна степен не харесвам и това, което виждам вече и отвътре в общинската администрация“, обясни градоначалникът в мотивацията си за промяна на структурата.

Промените са необходими и изключително важни – без тях трудно ще

постигнем различни резултати! За съжаление голямата промяна тук изисква и сериозен ресурс, с какъвто всички ние знаем, че не разполагаме. Бюджетът на община Радомир е такъв, какъвто е – дискусиите вече започнаха и предстои да ги водим в следващия

месец и половина.

За времето, в което изпълнявам кметската длъжност имах възможността да обсъдя проблемни зони в работата със служители на общинската администрация, които заемат ключови позиции и имат по-широк поглед върху различни дейности. Сблъскват се от години с различен тип проблеми, не са срещнали необходимото разбиране за нуждата от промени и примиренченски са се научили да се приспособяват” – допълни той.

„Знаете ли кой е първият проблем, с който се сблъсках в процеса на

подготовка на новата структура? Фактът, че никой от водещо-отговорните служители не знаеше еднозначно как изглежда тази структура. Секретарят и заместник-кмета, които заварих в администрацията, подаваха различна информация, трета имаше на интернет страницата, където всъщност и самата структура в органограма се появи последващо. Пълно объркване за това какви подчинителни връзки на практика съществуват в администрацията.

Много бързо двамата посочени служители абдикираха от темата и съм изключително благодарен на ръководителите на отдели, към които се обърнах и които съдействаха напълно с информация, така че да можем да направим анализ и да подготвим нова структура. Тъжно е, дори осъдително, че има хора, които не разбират високата отговорност да работиш с публичен ресурс, и че това изисква да надскочиш собственото си его и обида. И това е тема, с която ще продължа да се занимавам, докато не подредим общинската администрация такава, каквато всички я заслужаваме“,

категоричен бе Стоев.

Новата структура включва двама заместник-кметове, обосновани с огромното изоставане в развитието на общината и с това, че фокусът върху местните политики е крайно необходимо да бъде разпределен в по-широк обхват. Разместване е направено в подчинителните връзки, за да има по-добро взаимодействие и ефективност в работата на служителите. Създава се отдел „Стратегическо планиране, програми и проекти“, за да може общината да се възползва максимално от възможностите по новите програми, а проектите, които се подготвят да бъдат изцяло свързани със стратегиите, програмите и плановете за развитието на Радомир.

Стоев заяви още намерението си за отдел „Сигурност и обществен ред“, с който да се осигури по-висока ефективност, сигурност и защита – както при бедствия, които ни засягат често в последните години, така и в сигурност при използването на административни услуги. За съжаление в настоящия момент бюджета не дава такава възможност. Кирил Стоев заяви дългосрочната си визия за развитието на темата и създаването на звено по обществен ред и сигурност.

„Моля за търпението на всички граждани на Радомир. Стремя се да оправдая доверието, което ми дадоха чрез вота си, с почти денонощна работа от деня на встъпването ми в длъжност. И няма да се откажа, докато заедно не усетим резултатите от тази работа“, каза в заключение Стоев.