„Джуниър Ачийвмънт България“ с покана към училищата в Радомир за участие в два нови проекта

„Джуниър Ачийвмънт България“ с покана към училищата в Радомир за участие в два нови проекта

На работна среща с участието на директорите на общинските и държавни училища в община Радомир, представители на фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ отправиха предложение за участие в проектни дейности по две от програмите си.

Фондацията е водеща организация в предоставянето на иновативно и

модерно образование от най-ранна детска възраст до университета.

Портфолиото от образователни продукти и услуги включва програми в 3 тематични области: предприемачество, финансова грамотност и умения за работа. На срещата, организирана от заместник-кмета Станислава Генадиева, бяха представени възможности за участие в два проекта.

„Презареди бъдещето си” (Re-power Your Future)“, финансиран от

фондация „УниКредит“ цели да увеличи чувството на принадлежност сред учениците към учебния процес, да ги мотивира в реализирането на пълния им потенциал в рамките на образователната система и да предотврати отпадането им от нея. Вторият проект “Panda Labs Achievers: младежи за справедлив енергиен преход“ се реализира в партньорство с WWF България и предлага неформални интерактивни образователни формати с темите климатични промени, възобновяема енергия, кръгова и нисковъглеродна икономика, справедлив преход, зелено предприемачество.

Събитието предхожда сключването на рамково споразумение за

партньорство, чрез което Джуниър Ачийвмънт България и Община Радомир ще си сътрудничат в това повече млади хора да развият предприемачески умения, финансова грамотност и готовност за кариерно развитие. Важна част от бъдещите дейности ще бъде и включването на бизнес компании, работещи на територията на общината, които да осигурят практическа свързаност с образователните формати.