Пернишка фирма купи голям имот на „Заводски строежи“ на публичен търг за близо 3 милиона лева

Пернишка фирма купи голям имот на „Заводски строежи“ на публичен търг за близо 3 милиона лева

Пернишка фирма купи за 2 884 932 лв. още на първия публичен търг, обявен от частен съдебен изпълнител, за най-големия от всички предложени на търга имоти, собственост на фирма „Заводски строежи“-Перник. Той включва в себе си 10 имота, които са технологично свързани. Освен него, на публичен търг бяха предложени и продадени още 5 по-малки имота.

По време на търга, който се проведе в Районен съд Перник, обявените първоначални цени на предложените недвижими имоти, скочиха с 40% при наддаването, което се извършваше явно.

Собственикът на „Заводски строежи“ направи отчаян опит да спре търга. В последния ден преди търга- в 13.30 ч, той подал възражение в съда срещу оценката на включените в търга имоти.

Според ЧСИ Елена Добренова, публична продажба може да бъде спряна само в два случая. Първият е, когато длъжникът представи документ за платени всички суми по това изпълнително дело. Вторият е, когато взискателят по изпълнителното дело, в случая банка ДСК, поиска това писмено, което предполага, че претенциите й са удовлетворени. Явно пернишките магистрати в Окръжния съд по тази причина са преценили и не са удовлетворили възражението на собственика на имотите.

 „В случая обаче, Банка ДСК не само, че не е представила такова писмено искане, но и е депозирала наддавателно предложение за участие в този търг“, поясни ЧСИ Добренова. В хода на търга, обаче, другият кандидат-купувач-фирмата, предложи по-голяма сума и спечели имота. За всички имоти, включени в търга, имаше кандидат-купувачи. Общо на този търг се явиха 23-ма кандидат-купувачи. За големия имот се състезаваха двама, а другите за останалите имоти. Освен собственици на фирми, в търга участваха и физически лица. Имаше имоти, за които наддаваха по 4-5 купувачи. Стигна се дори до парадокс. За един от малките имоти, след като отпаднаха двама от кандидат-купувачите, останалите двама предложиха една и съща цена и отказаха да наддават. Тогава частният съдебен  изпълнител им предложи да теглят жребий, който да определи победителят. И жребият наистина определи победителят. Присъстващи на търга кандидат-купувачи споделиха, че за пръв път присъстват на търг, на който се продават много имоти и има толкова кандидати. Въпреки това, създадената много добра организация е позволила  безпроблемното му протичане.

На въпроса- кое привлече толкова кандидати към тези имоти още на първия обявен търг, вместо да изчакат понижаване на цената на имотите на следващия търг, ЧСИ Добренова отговори:“ Първо, това се дължи на факта, че имотите се намират в индустриална зона, която позволява развиването на всякакъв вид дейности. Вторият фактор е, че определената от лицензираните оценители цена на имотите е била поносима и е позволявала да се наддава“.