Одобрен е законопроект за промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Одобрен е законопроект за промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Предлаганите промени касаят търговията на едро и дребно с лекарствени продукти, паралелния внос с лекарствени продукти, усъвършенстването на Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА), както и административно-наказателните разпоредби.

Законопроектът предлага мерки за преодоляване на случаите на недостиг или липса на лекарствени продукти чрез прецизиране на задълженията на всички участници във веригата на снабдяването с лекарства, чрез промени в алгоритъма на изчисление, заложен в СЕСПА, както и чрез промени в санкционните разпоредби.

С промените ще се гарантира сигурността в процеса по лекарствоснабдяването, ще бъдат ограничени случаите на липса или недостиг на жизненоважни за населението лекарствени продукти, ще бъде осигурена максимална прозрачност и проследимост в системата на снабдяването с лекарства.