Внимание, перничани: ТП на НОИ-Перник ще издава удостоверения за профилактика и рехабилитация до 20 декември

Внимание, перничани: ТП на НОИ-Перник ще издава удостоверения за профилактика и рехабилитация до 20 декември

Териториалното поделение на Националния осигурителен институт ще издава удостоверения за профилактика и рехабилитация до 20 декември 2023 г. включително. Това информираха от ТП НОИ-Перник. Последната дата, на която правоимащите лица могат да постъпват в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация, е 21 декември 2023 г., уточниха от НОИ.

Действията за прекратяване на програмата за профилактика и рехабилитация за тази година са необходими, тъй като договорите, сключени с изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация, са със срок 31 декември 2023 г.

През тази година програмата стартира на 28 март. Издадените удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация са 43 000, като се наблюдава увеличение на техния брой спрямо 2022 г., когато бяха издадени удостоверения на 42 145 лица.

ТП на НОИ-Перник до настоящия момент е издало удостоверения на 1310 лица, които са се възползвали от програмата за профилактика и рехабилитация.