Пожарната съветва и предлага мерки за безопасност по време на отоплителния сезон

Пожарната съветва и предлага мерки за безопасност по време на отоплителния сезон

Възникналите пожари за периода от 01.10.2022 г. до 01.04.2023 г., причините за които могат да бъдат свързани с есенно-зимния отоплителен сезон (неправилна експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди и строителна неизправност – не обезопасен комин) са 38. Те са предимно в жилищни сгради, където са причинили много материални щети.

От анализа на възникналите пожари през последните години Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Перник направи извод, че най-уязвимите групи от населението са възрастните хора, особено над 70 години, трудноподвижни и самотно живеещи, както и малките деца.

За предотвратяване на риска от възникване на пожари, запазване на Вашия и живота на други хора и имущество препоръчваме:

• Не претоварвайте електрическата инсталация и използвайте само стандартни електрически предпазители !

• Не оставяйте без надзор отоплителни и нагревателни уреди, освен ако не са с автоматичен режим на работа !

• Проверете комините за пукнатини и паднала мазилка, своевременно ги възстановете и почистете от сажди !

• Не разпалвайте печки на твърдо гориво с бензин, нафта и други запалими течности !

• Монтирайте си датчик за ранно известяване на пожар !

• Осигурете си пожарогасител за първоначално гасене на пожар !

• Посещавайте периодично през отоплителния сезон възрастните роднини, близки или съседи, които са трудноподвижни и самотноживеещи, като „хвърляте по един поглед“  и на отоплителните уреди, с които хората се топлят и им обърнете внимание на елементарните правила за пожарна безопасност !

 При пожар незабавно се обадете на телефон 112.

Ако пожарът е в електрически уред, изключете електрическото захранване от таблото и гасете с подръчни средства. Когато гасенето е невъзможно и има риск за живота Ви, евакуирайте се по безопасен начин.

За правилното си поведение  при пожари, бедствия и  извънредни ситуации, населението може да се информира на страницата на ГДПБЗН в сайта на МВР (http://www.nspbzn.mvr.bg), информационния сайт (http://pojarna.com) и на страницата на ОДМВР-Перник в сайта на МВР.