При слаб интерес премина в Трън общественото обсъждане на отчета за изпълнението на бюджет 2022-ра

При слаб интерес премина в Трън общественото обсъждане на отчета за изпълнението на бюджет 2022-ра

При много слаб интерес премина публичното обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Трън за 2022 година. То бе организирано на връх Никулден, по инициатива на председателя на Общинския съвет в Трън. Обсъждането се проведе в заседателната зала на Общинска администрация в Трън.

На обсъждането присъстваха кметът на общината Цветислава Цветкова, председателят на Общинския съвет и няколко общински съветници от ГЕРБ.

За жалост, не присъства нито един от общинските съветници от ПП “Има такъв народ“. На провелите се две сесии на Общинския съвет през новия мандат, те заявиха, че имат намерение да работят в полза на Трън и жителите на общината. На сесиите стана ясно, че представителите на ПП “Има такъв народ“ нямат никаква представа не само от дейността  на Общинския съвет в Трън, но и от законите, с които местният законодателен орган е задължен да се съобразява в дейността си- основно със Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/. На сесията, която се проведе на 17.11. 2023 г, общинските съветници настояха да има прозрачност в работата на Общината и на Общинския съвет. Затова е необяснима липсата на интерес към отчета за работата на Общината през 2022 г. Още повече, че на общественото обсъждане присъстващите бяха запознати и с Одитен доклад на Сметната палата, от извършената преди няколко месеца проверка на дейността на общинската администрация.

На  интернет страницата на Община Трън бяха предоставени всички необходими материали, които бяха поставени на вниманието на присъстващите.

Докладна записка относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Трън за 2022 бе прочетена от кмета на общината Цветислава Цветкова. Тя подчерта, че отново Община Трън приключва финансовата 2022 г без никакви задължения както към държавата, така и към контрагентите си. На фона на това, общинската администрация полага усилия да подобри качеството на обслужването на населението, без да вдига данъците.

На вниманието на присъстващите бяха предложени още: Обяснителна записка към отчета на бюджета; Отчет за касово изпълнение на бюджет 2022г.;  Отчет по бюджета; Обяснителна записка за изпълнението на приходите и разходите по бюджет 2022г.;  Отчет на приходите и разходите;  Разчет на капиталовите разходи;  Баланс към 31.12.2022г. и  Одитен доклад на Сметна палата.