Няма случаи на инфлуенца по птиците в Радомирско

Няма случаи на инфлуенца по птиците в Радомирско

Няма констатирани случаи на инфлуенца по птиците в радомирско. Това стана ясно от проведеното заседание на общинската епизоотична комисия, което бе водено от кмета на Радомир, Кирил Стоев. На заседанието участваха представители на РПУ- Радомир, ДГС – Радомир, РСПАБ – Радомир, БАБХ, кметове и кметски наместници, които обсъдиха мерки за предотвратяване проникването на болестта Инфлуенца по птиците (Птичи грип).

По време на срещата беше посочено, че епизоотичната обстановка в страната е влошена, тъй като в рамките на около 20 дни са възникнали 7 огнища на птичи грип в България.

По време на заседанието бе взето решение за предприемане на допълнителни мерки, целящи недопускането на заразата в региона. Сред превантивните дейности са недопускане излизането на птици извън дворовете на стопаните и контакт между домашни и диви птици, както и съхраняването на фуража да се извършва в закрити помещения. Изисква се още незабавно информиране на официалния ветеринарен лекар за всички намерени умрели диви птици, както и при завишена смъртност в стопанства с домашни птици.

Освен това е необходимо незабавно да бъдат информирани кметовете по населени места и собствениците на птицевъдни обекти за актуалната епизоотична обстановка.