Зам.областният управител на Перник Илинка Никифорова представи региона на национален форум

Зам.областният управител на Перник Илинка Никифорова представи региона на национален форум

Зам.-областният управител на Област Перник Илинка Никифорова взе участие в годишната среща на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“  с Областните комисии по безопасност на движението.

В рамките на годишното заседание представителите на ОКБДП се запознаха с акцентите от Тригодишния план за действие 2024-2026 г. Бяха обсъдени годишния мониторинг на дейността на ОКБДП, предизвикателствата и добрите практики, които могат да подобрят работата на ОКБДП. Представителите на ДАБДП дадоха насоки и съвети за оптимизиране на процеса на подготовка и представяне на областните план-програми и доклади по БДП чрез електронизация и автоматизация.

“Сигналите на гражданите не бива да бъдат подценявани, защото те дават ясна представа къде има проблем”, сподели председателят на ДАБДП Малина Крумова, като добави, че важен елемент от БДП са и проверките на място, чрез които се оценява нивото на безопасността на участниците в движението.

По време на срещата бе обърнато внимание на значението на образователните и информационни кампании, които са насочени към цялото общество, и за чиято реализация участието на ОКБДП по региони е от съществено значение. Представена беше инфографиката „Готов ли си за зимата?“, която призовава водачите да се подготвят за шофиране в зимни условия.

„Надграждаме усилията, които сме положили до момента, като за следващата година сме планирали нова национална програма, която е изцяло насочена към БДП. Ще продължим инвестициите за изграждане на площадки по БДП в образователните институции, но ще разширим обхвата на програмата с нови дейности, включително интегриране на знанията по БДП и подкрепа на инициативи с участието на повече образователни институции“, сподели зам.-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева.

Зам.-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков подчерта ангажимента на институцията за повишаване нивото на безопасността на движението по пътищата в страната. Министерството участва активно в различни инициативи за БДП, включително в разработването на новата документация за обучението на кандидат-водачите.