В ОД МВР – Перник обявиха конкурс за 8 вакантни длъжности

В ОД МВР – Перник обявиха конкурс за 8 вакантни длъжности

 Конкурс за назначаване на държавна служба на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка е обявен в ОДМВР – Перник.

Конкурсът е за 8 полицаи, от които 3-ма старши полицаи и 5 младши автоконтрольори.

 Крайният срок за подаване на документите е 13.12.2023 г. включително.

 Документите за участие в конкурса се подават в сектор „Координация административно и правно обслужване и човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР  – Перник на адрес: гр. Перник, ул. „Самоков“ № 1. Телефони за допълнителна информация и справки – 076/676274 и 076/676667.