В Архива показаха на ученици от ПМГ най- старата фотография

В Архива показаха на ученици от ПМГ най- старата фотография

Ученици от Vа клас на Природоматематическа гимназия „Хр. Смирненски“ посетиха Държавен архив – Перник с цел разширяване на знанията, кръгозора и формиране на отношение към институциите, съобщават от Архива.

Водени от преподавателя по история и цивилизации доц. д-р Петър Първанов и педагогическия съветник Даниела Христова, учениците се запознаха с историята на фотографията и разгледаха отделни образци на снимки, съхранявани във фондовата наличност. Представена им бе най-ранно датираната фотография от 1869 г., изготвена от Иван Карастоянов, който след 1885 г. създава свое фотографско ателие в столицата. Запознаха се и с изображението върху стъклени плаки от началото на ХХ век и разликата между негатив и позитив. Направиха визуална разходка в миналото на Перник чрез изображения на значими архитектурни обекти и се информираха за реда и условията за правилното физическо съхранение на документи на място в архивохранилището.