Полицията търси „Пътна Помощ“ за нуждите на отдел „Разследване”

Полицията търси „Пътна Помощ“ за нуждите на отдел „Разследване”

Оферти за „Пътна помощ“ за нуждите на отдел „Разследване“ събира Областната дирекция на МВР в Перник. Пътната помощ ще се предоставя при възникнала необходимост от репатриране на моторни превозни средства и/или техни прикачени устройства, които са претърпели пътнотранспортно произшествие или злоумишлени действия, вследствие на които е настъпила механична повреда. Пътна помощ се се използва и при палеж, експлозия и други, довели до невъзможност за движение на същите или за превозни средства, които подлежат на изземване или са иззети като веществени доказателства във връзка с наказателни производства.

Офертите за участие трябва да се подават до 17.00 ч. на 15.12.2023 г., на адрес: гр. Перник, ул.”Самоков” № 1 – деловодство на ОД МВР – Перник  или на електронна поща: pernik@mvr.bg. Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 24е, ал. 4 от  Закона за автомобилните превози.

С избрания участник ще бъде сключен договор за изпълнение на услугата за срок от 12 месеца.