Вярвам, че РИМ-Перник ще придобие национално значение, защото го заслужава

Вярвам, че РИМ-Перник ще придобие национално значение, защото го заслужава

Милан Миланов- директор на Регионален исторически музей-Перник, пред  Днес и утре

Г-н Миланов, какво означават 70 години за институция като Регионалния исторически музей в Перник?

-70 години, това е един съзнателен човешки живот. В Историята обаче, това е един миг. За 70 години Регионалният исторически музей се превърна в значимо културно средище. За 70 години бяха събрани и обработени над 50 000  движими културни ценности, което е изключително важно. Музеят е място, в което се срещат миналото с настоящето и то гарантира развитието в бъдещето. За 70 години музеят успя да се наложи като културен, научен и изследователски център. 70 години не са много, но се надявам в бъдеще РИМ да продължи в бъдеще по същия начин да опазва културно-историческото наследство на региона. Вярвам, че музеят ще продължи и в бъдеще да показва по нов начин миналото, ще се превърне в една институция, в която има възможност хората да се срещат, да дискутират и ще може действително да изпълни своето предназначение- показвайки миналото, хората да разберат, че без памет, без минало, няма бъдеще.

– Обикновено при отбелязването на подобен юбилей се прави ретроспекция на свършеното до сега, но и се набелязва какво предстои в бъдеще.

– Да, наистина, пред РИМ-Перник предстоят още много задачи. Една от основните ни задачи е да покажем нова експозиция, свързана с новата и най-нова история на пернишко. Музеят има своята археология от най-дълбока древност, има своя бит, има своите традиции в лицето на Международния фестивал на маскарадните игри, който стана емблема на пернишко. След промените през 1989 година, всичко свързано с новата и най-новата история е заличено. Знаете, че имахме една експозиционна зала, която беше свързана със събитията около 9 септември 1944 г. Сега имаме свободно помещение и е редно да бъде подготвена нова експозиция, в която пернишко има какво да покаже и с какво да се гордее. Имаме много неща, свързани с Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, и участието на перничани в нея. На второ място, както знаете, Перник е тясно свързан с въгледобива. Тук, при нас, е светнала първата лампа, заработила е първата ТЕЦ, първия Металургичен комбинат, първия машиностроителен завод. Тоест, има неща, които могат да бъдат показани и трябва да бъдат показани, защото се знае, че през 70-те и 80-те години Перник беше един от центровете на тежката промишленост на България. Наред с това би трябвало да се помисли, след като емблематичната сграда на Минната дирекция стана държавна собственост, за радост на всички ни, за обособяване на самостоятелна експозиционна зала, която да бъде свързана с Международния фестивал на маскарадните игри. Той е гордост за Перник и има какво и как да  покажем. Редно е това да бъде направено. Музеят има възможност, стига областното и общинско ръководство да преценят, че е необходимо и да поемат ангажимента да осигурят тази експозиционна зала или зали в Минната дирекция и да се осигурят допълнителни бройки за уредници, които да направят експозицията и екскурзоводи, които да я представят на посетителите. Мисля, че е редно Минната дирекция да се превърне наистина в център на културни събития и заедно с това на културни експозиции.

-Г-н Миланов, според Вас държавната и местната власт оценяват ли по достойнство ролята на музеите и в частност на РИМ-Перник?

– Тук би трябвало да разделим въпроса на две. Първо- ангажиментът на държавата, за жалост, е сведен до минимум. За най-голямо съжаление, отново културата се оказва деветата дупка на кавала. Едни от най-ниските възнаграждения, около минимума, вземат работещите в музея. Независимо, че те имат почти същото образование, както това на работещите в сферата на образованието. Те са завършили история, археология, а получават заплати, които са почти наполовина на тези, които получават работещите в образованието, което е унизително. За жалост, когато слушах коментарите около проектобюджета на страната за 2024 г, завишението на средствата за бюджета за музеите, което се предвижда, е едва 1.9%. Имаме усещането, че като че ли държавата е почти отписала музеите като културна институция, за съжаление.

За наша радост, общинското ръководство на Перник гледа определено позитивно върху дейността на музея. Знаете, че миналата година Общината отпусна средства за основен ремонт на покрива на музея. Направена бе и нова дренажна система, която отводни изтичането на води в експозиционните зали, което създаваше много проблеми на музея. Кметът на общината пое ангажимента да осигури необходимите средства за изграждането на нова канализация в Подземния минен музей. Така че намираме разбиране  с общинската управа в лицето на кмета Станислав Владимиров. Надявам се съвместната ни работа с Общината да продължи така и в бъдеще, в името на доброто на перничани. Все пак, РИМ привлича много гости и туристи от чужбина и страната. А пък Подземният минен музей, след като стана част от 100-те национални обекта на страната, е един от най-посещаваните обекти на територията на областта.

-Какво си пожелава директорът на РИМ-Перник, отбелязвайки подобен юбилей?

-Преди всичко, да сме живи и здрави и късмет на всеки. Да се надяваме, че 70-годишният юбилей ще бъде стимул за по-нататъшното развитие на работещите в културата. Вярвам, че РИМ-Перник ще придобие национално значение, защото го заслужава. Надявам се и държавните мъже да осъзнаят, че образованието и културата вървят ръка за ръка. Народ без образование и култура, няма бъдеще.