Увеличават се предлаганите работни места за висшисти в Бюрото по труда

Увеличават се предлаганите работни места за висшисти в Бюрото по труда

След като, две поредни седмици предлаганите на трудовата борса в Перник свободни работни места се увеличаваха, въпреки че сме в зимен период, то през изминалата седмица те намаляха, макар и само с 4 и станаха 158.  Добрата новина е, че предлаганите  свободни работни места за безработни висшисти се увеличиха с 6 и станаха 24.

На трудовата борса в Перник през отминалата седмица се предлагат свободни места за:  бармани, готвачи в заведение за бързо хранене, салонни управители,  заготвител на активна маса, техник-механик, чистач-хигиенисти, касиери,  продавач-консултант, склададжии, инженери-производство, медицински сестри, общи работници в промишлеността,  домашни помощници, сътрудници социални дейности, кранист, пакетировачи, комплектовачи,  шофьор на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона, разливач на метал, работници в кухня, шофьори на тежкотоварен автомобил, биолог, монтажници на електронни елементи, работници спомагателни шивашки дейности, обслужващи магазин, монтажник на дограма, лесничей, машинни оператори  бродерия, рецепционист на хотел, общи работници за поддържане на сгради,  месач, шофьор-куриер, специалист интернет поддръжка, инженер-енергетик, машинни оператори фармацефтични продукти, обслужващи кулинарен щанд, техници-телекомуникация, обслужващи бензиностанция-газостанция, лекар, счетоводител, инженер-механик, управител на магазин, механошлосери, строителен инженер, общ работник, инженер- конструктор, лаборант, общ работник в производството, търговски сътрудник, домакин, оператори на преса, машинни оператори металорежещи машини, машинни оператори обработка на метал, търговски представители, учител по български език и литература, специален педагог, рехабилитатор, шофьор на лекотоварен автомобил до 9 места, банкови служители обслужване на клиенти, монтьори на топлофикационни съоръжения, учител по математика, физика, и астрономия, помощник-готвачи, логопед.

Доказано е, че пернишкият трудов пазар е трудно прогнозируем. Доказателство за това е фактът, че след като две седмици свободните работни места в региона се увеличаваха, макар че сме в зимен период, то през изминалата те намаляха, макар и незначително.

През изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след тях за производството.

 И през отминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 134 свободни места и 24 за безработни висшисти.