Определиха кметските заплати в Радомирско

Определиха кметските заплати в Радомирско

Миналата седмица новите общински съветици в Радомир проведоха първото си заседание, на което бяха определени месечните възнаграждения на кмета на общината и кметовете на останалите населени места.

17 са членовете на новия мини парламент, а първата редовна сесия бе ръководена от Светослав Кирилов, който е новият стар председател на местния законодателен орган. Новоизбраният зам.председател на ОбС е Илийчо Йорданов от ВМРО, който е и най-възрастният съветник с богат опит. На заседанието бяха избрани постоянните комисии към минипарламента, както и временна комисия, която ще определи възнагражденията на председателя на ОбС, на председателите на комисии и на редовите законотворци. Приет бе правилник за работата на ОбС, решено бе Светослав Кирилов да бъде представителят на община Радомир в Националното сдружение на общините в България. Новият градоначалник Кирил Стоев ще бъде представител на общината в акционерното дружество МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД и в общото събрание на Асоциацията на ВиК.

На заседанието бе актуализиран поименният списък на капиталовите разходи от целевата субсидия тази година. Става дума за втория етап от реконструкцията и рехабилитацията на водопроводната мрежа в село Извор, сумата за него достига вече 467 650 лева, а от 1 219 500 лева, предвидени за реконструкция и основен ремонт на централната градска част, парите паднаха на 783 050 лева.

На първото си редовно заседание съветници решиха заплата на кмета Стоев да бъде 3 206 лева, към които ще бъдат начислени парите за прослужено време. От месечното възнаграждение ще бъдат удържани парите за здравни и социални осигуровки.

2 109 лева ще е заплатата на кмета на най-голямото село в общината – Дрен, по 1 940 лева месечно ще взимат кметовете на селата Извор, Друган и Стефаново. Определени бяха и заплатите на останалите кметове на по-малките населени места в общината, които ще са между 1300 и 1500 лева месечно.