Пет нови електробуса тръгват по линия 16 на градския транспорт в Перник идната седмица

Пет нови електробуса тръгват по линия 16 на градския транспорт в Перник идната седмица

Невероятна придобивка ще получат перничани в навечерието на Коледа – пет нови електробуса ще обслужват пътниците по линия 16 на градския транспорт в Перник. Това стана ясно на символичната първа копка на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник“, която бе направена днес на автобусното депо в град Перник.

„Перник е град с хронични проблеми с качеството на атмосферния въздух и замърсяването с фини прахови частици. Чрез този проект, който изпълняваме в партньорство с общинското транспортно дружество „Градски транспорт“ ЕООД, качествено ще се повиши нивото на обслужване на нашите граждани в сферата на обществения транспорт. Освен закупуването на новите пет електробуса по проекта предвиждаме изграждане на хале за обслужване и зареждане на транспортните средства, както и монтаж на две бързозарядни станции за тях. Едната от тях ще се намира на начална спирка, а другата на последната спирка на линия 16“, поясни зам.-кметът на Община Перник Стефан Кръстев.

Новите превозни средства са европейско производство и са закупени по оперативна програма „Околна среда“ (2014-2020 г.). Те са от най-висок клас и разполагат с всички удобства и за граждани с двигателни затруднения, каза заместник-кметът на община Перник Стефан Кръстев. Стойността на проекта е 7 184 970,00 млн. лв., като собственото общинско съфинансиране е в размер на 1 185 970,00 млн. лв.

Проектът включва закупуване на пет нови електробуса със зарядни станции и допълнително оборудване за обслужване на линия № 16. Тя е включена в системата за контрол, билетна и информационна системи, изграждани по проект „Интегриран градски транспорт на гр. Перник“. Осигурено е оборудване и за автобусите по линия №16. Ще бъдат изградени кабелни трасета за захранване на зарядните станции и покрито хале за престой и зареждане на електро автобуси в депото в кв. Църква. Новите електробуси ще разполагат с wi-fi връзка и зарядни за мобилни телефони.

На въпроса на Днес и утре- ще тръгнат ли такива електробуси и по другите линии на градския транспорт, заместник кметът Стефан Кръстев отговори:“Визията ни в перспектива е да разширяваме линиите, които общинското транспортно дружество обслужва. Имаме подадено проектно предложение за екологосъобразна електромобилност в рамките, на което предвиждаме закупуване на нови електрически автобуси. Община Перник кандидатства и с концепция за интегрирана териториална инвестиция, която включва множество мерки по благоустрояване на градската среда, енергийна ефективност и въвеждане на допълнителни линии, обслужвани от екологосъобразния електротранспорт“. Той уточни, че за момента общинския градски транспорт в Перник обслужва линиите 10, 15, 17 и 20. С прибавянето към тях на линия 16, дружество ще обслужва най-дългите и натоварени градски линии. Според Кръстев, за момента цената на билета няма да бъде повишена. Той изрази очакване, че ще се разшири кръгът на хората, ползващи услугата чрез намалена цена на превозните документи или пък безплатна такава.

Целта на проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник“ е да допринесе за повишаване на енергийната ефективност на община Перник и да подобри качеството на атмосфения въздух посредством намаляване нивата на фини прахови частици и азотни оксиди, чието дългосрочно въздействие е свързано с повишена смъртност от сърдечно-съдови заболявания и заболявания на белите дробове.

С въвеждането на екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник, се цели  да се подобрят жизнените и екологични условия в града. Наред с това ще се предостави на перничани и гостите на града по-ефективен, бърз и екологичен градски транспорт с по-малко потребление на енергия, намаляване на отрицателното влияние върху околната среда чрез поддържане на градска транспортна система от екологични превозни средства.

В резултат на подобряване на надеждността, комфорта и времето за придвижване с градския транспорт се очаква намаляване на пътуванията с лични автомобили, което да доведе до допълнително намаляване на вредните газове от двигателите с вътрешно горене.