Община Перник на едно от челните места по прозрачност в дейността

Община Перник на едно от челните места по прозрачност в дейността

Община Перник заема едно от челните места по прозрачност. Това показват данните на изследването „Индекс на местната система за почтеност – устойчиво бизнес развитие“, водено от Асоциацията „Прозрачност без граници“.

Данните от изследването бяха представени от Ваня Нушева. Тя поясни, че изследването се провежда от 2014 г., като то включва оценка на това какъв е приносът на институциите, работещи на местно ниво (кмет, администрация, общински съвет, МВР, съд), за това да имаме добро управление и ефективна борба с корупцията. Изпълнителен директор на „Прозрачност без граници“ Калин Славов посочи, че Перник е пример за добро развитие на община в последните години.

Ваня Нушева акцентира върху работата на общинският съвет в миньорския град и работата на кмета По думите й обект на изследването е бил начинът, по който функционира местната изпълнителна власт. Тя подчерта, че Общинската администрация има спомагателна функция, тъй като тя е крепител на институциите на местната власт.

Относно работата на кмета Нушева заяви, че изследването е проверило дали и как се разработва публично достъпна управленска програма. Също така дали управленската програма е подплатена с ресурси, които да й помогнат да се реализира.

Нушева изтъкна, че общинският съвет в Перник спазва добре изискванията за прозрачност и отчетност. Експертът посочи, че е имало една единствена препоръка към общинския съвет заради липсата на структурирана програма за дейността по време мандата. Като позитив бе отчетена и промяната на сайта на общината. Според нея сега той е добре структуриран и дава достатъчно информация на гражданите.

Като пропуск експертът от „Прозрачност без граници“ отчете начина, по който си взаимодействат съветниците със заинтересовани среди, когато се обсъждат документи и промени в нормативната база. Нужно е да има правила за участие на граждани в заседанията, да се регламентира правото им на изказване, поясни тя.

Като друг позитив тя посочи етичната рамка. По думите й има приет и действащ етичен кодекс. Минусът тук обаче е, че в почти всички области в страната няма отчет за дейността на с етичните комисии. Съветът на асоциацията е да се работи в посока за коригиране на това.

Нушева изтъкна, че Перник е пример за редица добри практики, свързани с ясна визия как да се управлява общината.

Като препоръки от Асоциацията „Прозрачност без граници“ посочиха нуждата от публичен годишен отчет за дейността на администрацията, за да се знае, че тя работи, улесняване на достъпа до регистрите и отчетност на общинските предприятия.

Нушева добави, че едно от големите предимства на Перник е близостта му до София. По думите й това спомага за привличане на инвестиции. Добре е да продължи сътрудничество между градове, свързани с географско положение. Такива условия има по линията Перник – Радомир -Дупница – Благоевград, каза още тя.

Пълното изследване ще бъде представено от „Прозрачност без граници“ на 12 декември.