Обсъждаха на кръгла маса борбата с корупцията

Обсъждаха на кръгла маса борбата с корупцията

Ежегодното заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Перник бе проведено днес в зала „Струма“ на областната администрация.

„Днес сме се събрали в изпълнение на основната цел на съвета, свързана с подпомагане на укрепването на превенцията срещу корупционните прояви на областно ниво и осигуряване на условия за информираност на обществеността, за прозрачност и публичност на административно-управленските процеси“, с тези думи областният управител Людмил Веселинов даде старт на заседанието, в която участие взеха представители на местната власт, медии, структури на гражданското общество и бизнес организации.

По време на заседанието се състоя и третата кръгла маса, посветена на превенцията и противодействието на корупцията в Република България, реализирана по проект „Индекс на местната система за почтеност – устойчиво бизнес развитие“, осъществяван от Асоциация „Прозрачност без граници“ с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

„Като наш дългогодишен партньор Асоциация „Прозрачност без граници“, за пореден път, поема инициатива, която ще даде нов повод както за продължаване на сътрудничеството между нас, така и за реализиране на ангажиментите по Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията“, допълни Веселинов.

„Водещ фактор за определяне финансирането на общините ще е това колко добре те противодействат на корупцията“, това заяви днес изпълнителният директор на асоциация „Прозрачност без граници“ Калин Славов.

Ваня Нушева – експерт социолог към асоциация „Прозрачност без граници“ запозна присъстващите с резултатите от проведено проучване на институции и сектори в Местната система за почтеност в общините Благоевград, Видин, Кюстендил, Монтана, Перник и София.