Започва санирането на тринадесет многофамилни жилищни сгради

Започва санирането на тринадесет многофамилни жилищни сгради

Със символична копка вчера бе дадено началото на санирането на тринадесет многофамилни жилищни сгради в Перник. Строително-монтажните работи ще се изпълняват в рамките на проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Перник – етап 1 и 2. Общата стойност на проекта, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ (2014 – 2020 г.),  за етап 1 е 2 947 377,52 млн.лв., от които 394 227,53 – национално съфинансиране и 319 194 лв. – собствен принос на община Перник. За етап 2 по проекта са предвидени близо 2,8 млн. лв., от които 370 658,52 – национално финансиране и 297 965,26 лева – собствен принос.

Това бе съобщено на пресконференция в заседателната зала на Община Перник от инж. Мирослав Стоицев, зам.-кмет и ръководител на проектите. Той допълни, че общата цел на санирането е да се обновят общо тринадесет многофамилни жилищни сгради на територията на миньорския град и заедно с това да се осигури по-високо качество на жизнената среда за домакинствата чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, информира БТА.

С реализацията на проектите ще се постигне минимум клас „С“ на енергопотребление за санираните  многофамилни жилищни сгради. Предвижда се още намаляване на разходите за енергия и на емисиите на парникови газове, както и осигуряване на по-добро качество на въздуха. Обновяването на блоковете ще допринесе и за създаване на по-добри условия за живот и ще доведе до подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване на жизнения цикъл на санираните сгради, каза координаторът на проекта инж. Марио Попов.

След пресконференцията бе даден символично начало на строително-монтажните работи пред два от блоковете, в които в следващите месеци ще се въведат мерки за енергийна ефективност на ул. „Петко Каравелов“ в Перник.

Крайният срок за изпълнение на проектите трябва да приключи през следващия месец. Предстои анексиране на договорите и времето за изпълнение на дейностите ще бъде удължен, допълни Попов.