Скоро! „Топлофикация Перник“ минава изцяло на природен газ извън отоплителния сезон

Скоро! „Топлофикация Перник“ минава изцяло на природен газ извън отоплителния сезон

 Над 20 000 домакинства в  Перник използват централно парно отопление благодарение на „Топлофикация Перник“. Основното гориво, което централата използва от създаването си през 1951 година до скоро, са въглищата от Пернишкия басейн.

От няколко седмици „Топлофикация Перник“ произвежда енергия и от природен газ чрез въведените в експлоатация 3 газови когенератора.

„В духа на ограничаването на въглеродните емисии топлоцентралата работи по изпълнение на мащабна инвестиционна програма за преход от въглища към природен газ. Първият етап от нея бе именно пускането в експлоатация на три газови модула с обща електрическа мощност от 21 мегавата. В момента изграждаме още 2 мощности от същия тип с мощност от 18 мегавата“, поясни инж. Чавдар Стойнев изпълнителен директор на „Топлофикация Перник“.

Пускането в работен режим на общо 5 когенератора ще позволи на централата да работи единствено на природен газ извън отоплителния сезон, което е значителен принос за околната среда в Перник.

 „Паралелно с работата по внедряването в производствен режим на двата нови когенератора, преговаряме с доставчици на оборудване, което да произвежда електрическа и топлинна енергия, както от природен газ, така и от водород. Всеки експерт в Европа ще потвърди, че водородът е бъдещето“, подчерта инж. Чавдар Стойнев.

Директорът отбеляза, че предвид наличната ресурсна обезпеченост на въглища и дългия технологичен живот на централата, тя има нужда от осигуряване на финансиране от държавата, за да извърши енергийната трансформация.

„Успяваме да осигурим средства за по-голямата част от прехода, но за да извършим трансформацията своевременно и възможно най-скоро да заменим въглищата с природен газ и водород, се нуждаем от допълнителна подкрепа от държавата. Ако получим помощ, по-бързо ще се реализира изграждането на водородо-газов топлоизточник, ще бъде възможна и модернизацията на топлопреносната мрежа“, каза инж. Стойнев.

Изпълнителният директор подчерта, че без грантово финансиране е трудно да се изгради достатъчно бързо допълнителна газова връзка с по-голям капацитет на захранване, с която да се обезпечи захранването с гориво на новите топлоизточници. Необходими са и средства, и усилия за консервиране, както на съществуващите мощности, така и на сгуроотвала, които ще бъдат изведени от експлоатация с включването на новите съоръжения в производствената дейност на предприятието.

Инж. Чавдар Стойнев обърна внимание, че не трябва да се забравя, че преминаването от въглища към по-екологични горива в цяла България трябва да е придружено и с мерки за подпомагане на въглищните мини, които предстои да преустановят своята дейност.

„Ако получим необходимата ни подкрепа от държавата, можем да се ангажираме, че въглищните мощности могат да намалят своето производство в хоризонт от малко повече от 2 години след пускането в експлоатация на новите мощности“, увери инж. Чавдар Стойнев.