Общинският музей в Брезник е домакин на Национална конференция

Общинският музей в Брезник е домакин на Национална конференция

Общинският исторически музей в Брезник организира утре- 30 ноември V-та  Национална конференция  с международно участие, „ Общество, култура, образование“ /ОКО/. Това информираха от музея.

  Ще бъдат представени тридесет научни доклади от изследователи от университети, специалисти от музеите и краеведи от  София. За разлика от предишните конференции, през тази година, ще участват и специалисти от музея на Понишавието – гр. Пирот.

Тематиката на конференцията, както всяка година, е твърде обширна, но сега акцентите имат за цел да провокират навлизане в малко изследвани култове, тайни почитания, свети лица, но и тъмни сили и персонажи, често противопоставени на светци и почитани свети хора. Същевременно продължава традицията за изучаване на личности, културни изяви и развитие на музейното образование  в съвременността.

 Научен ръководител на конференцията е проф. д-р Надя Манолова Николова- Исторически факултет в Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  Съпътстваща изява ще бъде откриването на гостуващата изложба на НМ „ Земята и хората“ „ ПОЕЗИЯТА НА КАМЪКА“.

Идеята да се покаже в хармонично единство поезия и минерали е на служители от Националния музей „Земята и хората” в София. Провокирана е от ширещата се представа, че минералите са „не жива” природа и рядко се вижда тяхната роля като вдъхновител и източник за духовно преживяване. В  различни времена авторите на художествени произведения често използват свойствата и качествата на минералите като символ на съвършенството и красотата.

В гостуващата изложба на НМЗХ, София могат да се видят високо естетични природни образци на скъпоценни камъни, чиято красота, цвят или твърдост са използвани за изграждане на различни поетични образи. Редом с тях могат да се прочетат откъси от стихове за съответния камък.

Неразделна част от изложбата са постери с подбор от стихове на поети, които чрез минералите в пряко или преносно значение постигат своите поетични внушения. Подбраните творби отразяват дълъг период от човешката история – авторите са представители на различни култури и поетични направления. Започвайки от Фирдоуси, Хаям и Руставели, през Микеланджело, Шекспир, Байрон, Гьоте, Хайне, Пушкин, Неруда и много други и се стигне до поезията на Петя Дубарова, навсякъде в стиховете се срещат прекрасни образи от каменното царство, станали в повечето случаи нарицателни поетични имена.

 Изложбата ще гостува на Общински Исторически музей Брезник до края на февруари 2024 г. Експонирана е в изложбена зала „Военен клуб“.