Перник – домакин на информационната кампания на Министерството на труда и социалната политика

Перник – домакин на информационната кампания на Министерството на труда и социалната политика

Информационна кампания на Министерството на труда и социалната политика за популяризиране на изпълнението на проект за Развитие на социалната и солидарна икономика се проведе в сградата на Областна администрация – Перник.

Д-р Теменужка Златанова – координатор на фокус-точка Благоевград “Развитие на социалната икономика” представи проекта, който се изпълнява от Министерството на труда и социалната политика по Плана за възстановяване и устойчивост . Основна цел на проекта е развитие на регионален подход на политиката по социална и солидарна икономика и създаване на фокус-точки, с цел модернизиране на предприятията на социалната и солидарна икономика. Изпълнението на проекта отговаря на предложението на ЕК за създаване на Европейски дигитално иновационни хъбове – в подкрепа на дигитализацията на предприятията. Акцент на оказваната подкрепа ще бъде трансформацията на субектите на социалната и солидарна икономика в контекста на двойния (зелен и цифров) преход. Проектът предвижда обследване на поне 200 социални предприятия за възможност за дигитализиране на работните им процеси и подпомагане на осъществяването на изведените препоръки в поне 100 от тях, както и провеждане на обучения за работниците в тях във връзка с въведените цифрови решения. Същевременно, проектът предвижда и насърчаване създаването на мрежи и провеждане на обучения, инициативи и партньорства за приобщаване на социалните предприемачи към социалния и граждански диалог с държавните институции, местната власт и местните общности.  В процеса на изпълнение на проекта за Югозападен район на планиране, вече функционира регионален център, фокус точка гр. Благоевград.

Зам.-областният управител на област Перник Илинка Никифорова благодари на присъстващите за проведената дискусия и представените добри практики. В събитието участие взеха представители на местната власт, експерти в социалната област, представители на гражданското общество и други заинтересовани страни от територията на област Перник.