Внимание, шофьори! От 25 ноември стартира втората кампания на акция „Зима“

Внимание, шофьори! От 25 ноември стартира втората кампания на акция „Зима“

На 25 ноември стартира втората кампания на акция „Зима“. Тя ще продължи до 4 декември 2023 г. и ще премине под мотото: „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“.  Това информираха от ОД МВР-Перник.

Контролната дейност на „Пътна полиция“ ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците и пътниците, както и над водачите, не осигуряващи предимство на пешеходците. Ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение. Специално внимание ще се обръща на тези,  които най-често и в населени, и в извън населени места се движат неправилно в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци). Ще се взима отношение спрямо пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП, и които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия. Предвиден е и активен контрол за даване от водачите на ППС предимство на пешеходците на пешеходните пътеки.

При констатиране на нарушения ще се взима отношение на място.

Санкциите са:

За неправилно пресичане на пътното платно- от 20 до 50 лева

При отнемане предимство на пешеходец на пешеходна пътека- 100 лева и 10 контролни точки.

При не използване на обезопасителни системи: колани, каски и системи за обезопасяване- 50 лева.

През първия етап на акцията в Пернишка област са проверени 761 моторни превозни средства и около 1000 човека. Регистрирани са 16 ПТП с 4 пострадали. Проверени са светлините на 115 новорегистрирани моторни превозни средства.