Бистриха проблемите, свързани с наводненията

Бистриха проблемите, свързани с наводненията

Междуинституционална работна среща по проблемите, свързани с наводненията, се проведе в Перник. Тя се организира от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БД „ЗБР“) с участието на Българска асоциация по водите. Сред присъстващите бяха областният управител на Кюстендил инж. Александър Пандурски и заместник областният управител на Перник Илинка Никифорова.

„Срещата е една от трите, провеждащи се в рамките на обучителна информационна кампания, свързана с проблемите от наводненията. Както знаете наводненията са природно бедствие, което не може да бъде предотвратено, но в същото време редица антропогенни дейности и климатични промени допринасят за това да се случват все по-често в последните години“, каза за БТА Нели Гоцева – началник отдел „Планове“ в БД „ЗБР“ – Благоевград.

Според нея за справянето с проблема и неблагоприятните последици от него все по-голяма и водеща роля ще имат отговорните институции и добро сътрудничество и координация между тях. Тя коментира, че е необходимо създаването на единна база данни, видна за всички компетентни органи и информация за климатичните промени.

„Нашата роля като институция е освен, че сме отговорни за създаването на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН), който е един от двата стратегически документа, по които работим, е и подпомагането на институциите в по-доброто разбиране на проблемите. От изключително значение е да знаем срещу какво сме изправени, за да подобрим своя административен капацитет и да се справяме с наводненията“, каза Гоцева.