Обновяват материалната база на Регионалния исторически музей в Перник

Обновяват материалната база на Регионалния исторически музей в Перник

В момента тече усилен ремонт по саниране на сградата на Регионалния исторически музей в Перник. Той се извършва със собствени средства на музея. Ще се търси обаче финансова помощ от общината, за изграждането на изцяло нова канализация в Подземния минен музей, съобщи директорът на Регионалния исторически музей Милан Миланов.
Той уточни, че заради запълването на старите галерии в Подземния минен музей, там непрекъснато избива вода. Изграждането на нова канализация ще помогне за запазването на този уникален обект.
През последните години в музея бяха реновирани три експозиционни зали, като последната от тях бе залата по праистория. Амбицията на директора е да бъде открита още една такава зала за нова и най- нова история, каквато в момента няма. Музеят разполага с нужната площ за направата й, а в нея ще бъде показано участието на перничани във Войнишкото въстание, в Първата и Втората световни войни, създаването на Мината и нейната главна роля в превръщането на Перник в град, изграждането на първата електроцентрала и много други значими събития от най-новата история на страната, в които Перник има първостепенна роля.Музеят се нуждае и от специална експозиционна зала по археология, смята Миланов.
Регионалният исторически музей през тази година чества 70- години от създаването си. Всички културни събития, които се случват през този месец там, са посветени на юбилея на институцията.