Гимназията по икономика включва дронове в обучението

Гимназията по икономика включва дронове в обучението


Четири дрона ще бъдат използвани в обучението в Професионалната гимназия по икономика в Перник. Те ще бъдат на разположение на учениците, които се обучават в специалността „Компютърни мрежи”. С тях те ще правят заснемане, радиозасичане, ще планират мрежите, които трябва да направят по дипломните си проекти.
С използването на дроновете, гимназията продължава да обновява материалната си база за по- качествен учебен процес. Тя вече разполага с различни устройства, подпомагащи иновативните подходи в преподаването – 14 тъч скрийн монитори в класните стаи, 3 D принтери, много преносими устройства.
„Профилът на гимназията вече е такъв и не може да няма модернизиране на материалната база. В часовете по общообразователна и по професионална подготовка вече се използва изкуствен интелект, затова учебното заведение трябва да разполага с добра техническа обезпеченост, тъй като дава именно това образование, което сега е ценено”- каза директорът на гимназията Румяна Иванова.
ПГИ – Перник кандидатства и по програма „Училищна STEM среда”, така че, продължава усъвършенстването на материалната база с висококачествен софтуер.
Тенденцията към насърчаване на STEM профилите продължава, защото тези специалности са сред най- търсените и отговарят на нуждите на бизнеса и потребностите на пазара.