Административният съд в Перник потвърди решението на ОИК-Земен

Административният съд в Перник потвърди решението на ОИК-Земен

Административният съд в Перник потвърди решението на Общинската избирателна комисия-Земен, от 30.10.2023 г.,  с което е обявен резултатът от гласуването при проведените на 29.10.2023г. избори за общински съветници в община Земен.

Съдебното дело е образувано по жалба на кандидат за общински съветник в община Земен от ПП “Възраждане“ на местните избори на 29 октомври 2023 г. Жалбата е срещу Решение № 97-МИ от 30.10.2023г. на ОИК- Земен, с което е  обявен резултатът от гласуването при проведените на 29.10.2023г. избори за общински съветници в община Земен. С жалбата се оспорва законосъобразността на административния акт, като се сочи грешка в преброяването на недействителните бюлетини и тези подадени за ПП „Възраждане“. В нея се твърди, че при така дадената, в оспореното решение, квота, известна като метода на по-големия остатък, последния мандат, от общо 11 такива за общински съветници, е определен в полза на местна коалиция ГЕРБ (СДС), с което е ощетена ПП “Възраждане“. В жалбата се иска повторно преброяване на недействителните бюлетини и тези подадени за ПП „Възраждане“ във всичките 14 СИК на територията на община Земен.

Окръжна прокуратура – Перник, чрез прокурор Аделина Алексиева, е дала заключение, че решението на ОИК – Земен е правилно и законосъобразно и като такова предлага да бъде оставено в сила.

В хода на съдебното производство е изслушана и съдебно – математическа експертиза, на вещото лице, заключението, по която е приобщено без възражения от страните. Експертът е установил, че общият брой на подадените бюлетини /гласували избиратели/ в избирателните кутии във всяка от 14-те секции в община Земен, според протоколите на всяка СИК е 1712, като същият съответства на приетия общ брой подадени бюлетини, посочени в протокола на ОИК. Вещото лице е констатирало още, че е налице пълно съответствие и между числовите данни за общия брой недействителните бюлетини – 292, приет от ОИК – Земен, с протоколите на СИК. Експертът е установил и съответствие между протокола на ОИК и протоколите на СИК, относно отчетените преференции за всеки от участниците в изборния процес. От заключението се установява още, че общинската избирателна квота е определена на 128 гласа, което съвпада с определената такава в решението на ОИК. Експертът е посочил, че тъй като стойността на остатъка на МК ГЕРБ (СДС) – 0.50274 е по-голям от стойността на остатъка на ПП „Възраждане“ – 0.46989, неразпределеният 11-ти мандат по метода „Хеър Ниймайер“, следва да е за МК ГЕРБ (СДС), като МК ГЕРБ (СДС) получават общо 4 мандата.

В жалбата се иска повторна проверка и преброяване във всички 14 СИК на територията на община Земен в открито съдебно заседание. В решението на съда се посочва, че съгласно безпротиворечивата практика на ВАС, повторно преброяване на гласовете би могло да се допусне, ако от протоколите на СИК са видни спорове между нейните членове за резултатите от гласуването.

От доказателствата по делото е установено, че на 29.10.2023 г. е произведен избор за общински съветници на Общински съвет Земен и от представените по делото протоколи за отчитане на резултатите от гласуването от СИК на всички избирателни секции, не се съдържат данни за спорове между членовете относно действителността или недействителността на подадените изборни бюлетини, няма постъпили жалби, сигнали и възражения в подобна насока след откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването. Също така, в протоколите на 14 -те СИК е записано, че изборите са протекли в спокойна и нормална обстановка. Протоколите са подписани от членовете на СИК, без особени мнения и където са нанесени поправки те са извършени според реда, предвиден в ИК. Въз основа на тези данни е съставен протокола на ОИК.

От изложените съображения, съдът намира, че не са налице нарушения на изборния процес, така съществени по естеството си, че да влияят на определения изборен резултат. Затова оспорваното Решение № 97-МИ от 30.10.2023г. на ОИК- Земен, с което е обявен резултата от гласуването при проведените на 29.10.2023г. избори за общински съветници в община Земен, следва да бъде потвърдено.