„Напрежението сред енергетиците продължава. Те искат яснота какво става на преговорите в Европа”

„Напрежението сред енергетиците продължава. Те искат яснота какво става на преговорите в Европа”

Инж. Кремен Георгиев пред Днес и утре

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Инж. Кремен Георгиев е председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България. Той е енергетик с повече от 25 години професионален стаж. Разговаряме с него заради  появилите се множество информации в медиите за нарастващо ново социално напрежение сред енергетиците и миньорите.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-Инж. Георгиев, има ли още напрежение в енергийния сектор, след края на протестите?

-Поне от това, което аз виждам, напрежение не само има, но то  продължава и дори в последните дни расте.

-Защо, нали беше сключено споразумение с правителството и основните политически сили, което бе одобрено и с Решение на Народното събрание?

-Ето това е много точен въпрос. Споразумение беше сключено, но всъщност нито експертната общност, да не говорим за редовите енергетици или миньори знаят какво се случва  с него. Има ли преговори с ЕК? Кой ги води? Как протичат те? Има ли резултати, няма ли? Пълно информационно затъмнение. А когато работниците не знаят какво се случва, те винаги ще мислят, че някой прави нещо зад гърба им. Ние, българите сме мнителни и имаме доста основателни причини да сме такива. Аз самият съм в недоумение защо никой не казва на хората какво се случва? Липсата на прозрачност винаги води покачване на социалното напрежение.

-Беше предложена Нова стратегия за устойчиво развитие на енергетиката до 2030 година с хоризонт до 2050 година. Излязоха доста гневни статии, че енергетиката пак ще се закрива, това така ли е?

-Да, аз също четох подобни публикации. Аз самият бях на тази среща в Министерство на енергетиката. Там бе предложен проект на стратегия, а не вече приета стратегия. Към този проектен документ са представени таблици с параметри посочващи етапите на намаляване на инсталираните въглищни мощности. Там има много точки, които са притеснителни.

-В какъв смисъл са притеснителни?

-Например, посочено е намаляване на въглищните мощности до 2026 година с 600 мегавата. И след това поетапно извеждане на въглищни мощности до 2030 година – общо 1900 мегавата. Ако тези графики действително отразяват намерението на правителството, не разбирам как то се съчетава с вече подписаното споразумение с енергетиците и миньорите. Надявам се скоро тези въпроси да бъдат изчистени. Все пак става дума за гъвкав документ, който тепърва ще се обсъжда.

-Смятате ли, че отново може да се стигне до социално напрежение?

-Аз Ви отговорих още в началото. Липсата на яснота какво се случва води до ново натрупване на напрежение. Аз се срещам не само с мениджъри от топлофикационни дружества на въглища, но така също и с редовите  енергетици. Не малка част от работниците са на мнение, че са били залъгани, че в Европа нищо няма да се договори, че ще ги жертват и т.н. Енергетиката е специфичен сектор. Там работещите имат особена професионална памет. Давам следния пример, когато чуят за преговори с Европа, за съжаление повечето от тях веднага се сещат за затварянето на първите четири реактора на АЕЦ Козлодуй. Това са хора с много силни синдикални организации и висока степен на организираност и сплотеност.  Изпълнителна власт би трябвало да има това в предвид, за да не се стигне до повторение на събитията от началото на есента.