Краткосрочен дълг от 2,5 млн.лева поема община Перник

Краткосрочен дълг от 2,5 млн.лева поема община Перник

На извънредно заседание днес новият пернишки минипарламент даде съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг в размер на 2,5 млн. лева. Предложението бе направено от кмета Станислав Владимиров, който обстойно мотивира искането си във внесената докладна записка до Общинския съвет. В документа е обосновано, че дългът е необходим, за да не се стигне до ощетяване на общинския бюджет с плащането на лихва по непогасен временен безлихвен заем от 4,2 млн. лв. Той е бил отпуснат през 2021 година, а срокът за погасяването му е удължен до 20 октомври т.г. Погасени до настоящия момент са един милион лева. След изтичане на срока Министерството на финансите е предприело действия по прихващане на част от невъзстановената главница срещу подлежащата на предоставяне на общината обща изравнителна субсидия от над 829 хил. лв.

В докладната пише също, че община Перник дължи лихва от 13,12 процента върху размера на непогасената главница, което ще утежни финансовото ѝ състояние. Като причини за просрочването на заема кметът посочва продължаващото преодоляване на последиците от ковид пандемията, военния конфликт в Украйна, както и високия ръст на инфлацията през миналата и първата половина на тази година.