Доставките на дърва за огрев се изпълняват бързо, увери директорът на ТП“ДГС Брезник“

Доставките на дърва за огрев се изпълняват бързо, увери директорът на ТП“ДГС Брезник“

Работата на ТП „ДГС Брезник“ вече е нормализирана напълно, след като преди 3-4 месеца тя беше парализирана. Това увери директорът на Горското стопанство инж. Юлий Сираков. По отношение на доставката на дърва за огрев на населението от община Брезник, инж. Сираков поясни: “Трябва да кажа, че пазарът на дърва за огрев тази година няма нищо общо с миналогодишния. Миналата година имаше огромно търсене на дърва, което на моменти истеризира. Това доведе до поскъпването на дървата. Тази година търсенето на дърва в община Брезник е намаляло почти наполовина. Ще направя една съпоставка. За миналата година- 2022-ра, „ДГС Брезник“ е реализирало общо 8 052 пространствени кубични метра широколистни дърва за огрев на населените места от общината. Към настоящия момент Горското стопанство е реализирало 3 700 пр. куб. м.“ В момента, в който някой подаде заявка за доставката на дърва за огрев, на третия ден си е получил дървата. От 3 до 5 дни най-късно, в зависимост от метеорологичната обстановка, изпълняваме всяка подадена заявка за дърва. За сега не се наблюдава повишено търсене или никаква истерия. Цената на широколистните дърва за огрев, които продава ТП“ДГС Брезник“ в момента, е 55 лв. за кубик франко временен склад. Проблемът е, че  транспортът и товаро-разтоварната дейност оскъпяват допълнително крайната цена на доставените дърва. Така се формира крайна цена от 115-120 лева, а някъде и малко повече, в зависимост от разстоянието до населеното място“, поясни инж. Сираков.

На въпроса- има ли вече някакво становище на прокуратурата, след приключването на проверките в Горското стопанство, след освобождаването от длъжност на инж. Петър Савев, директорът на ТП “ДГС Брезник“ поясни:“ Информацията, с която разполагам е, че има три преписки. Две от тях са подадени от Изпълнителната агенция по горите и от ръководството на ЮЗДП. Те са обединени в едно. Ние от наша страна подаваме непрекъснато информация, която ни се поиска от разследващите, за да си свършат работата. Освен дезорганизацията в работата на стопанството, която заварих, когато дойдох, се натъкнах и на друг неприятен факт- една част от хората бяха напуснали. В момента се чувства осезателно недостиг на инженерни кадри. Ситуацията в Горското стопанство е такава, че в момента, в който си тръгнат инженерите, които пускат разрешителните за сеч, се блокира дейността и Горското стопанство, на практика, спира работа. Това беше една от главните задачи, които имах, когато дойдох- да възстановя работата на Горското стопанство и да създам нормална организация. Големия ни проблем в момента е недостигът на кадри в Горското стопанство. В община Брезник, пък и в региона, няма лесовъдни инженери, което затруднява нашата работа. Готов съм да приема кадри, които имат средно горско образование и продължават обучението си в Лесотехническия университет. Вече приех едно момиче, което е втори курс студентка, но има и средно горско образование и се радвам. Готови сме да помогнем на такива кадри да завършат образованието си и да останат да работят в ТП“ДГС Брезник“, за да стане то едно от водещите в ЮЗДП“.