Работодателите вече не могат да спрат синдикалното сдружаване!

Работодателите вече не могат да спрат синдикалното сдружаване!

Една дългогодишна битка на българските синдикати за защита на правата на работници и служители да синдикално сдружаване приключи и ако работодател се опита да ви ограничи в това отношение, той може не просто да бъде съден, а и осъден. Това съобщиха от ръководството на РС на КНСБ в Перник на специална пресконференция, на която бе показан и формуляр на тъжбата, която трябва да бъде подадена пред Темида.

„След дълги години на борба, промените в Наказателния кодекс в защита на правата на синдикално сдружаване, вече са факт. Започваме и обучение на нашите членове в тази насока, ще влезем не само в предприятията, където има създадени вече синдикални организация, а и там, където няма. Ще разясняваме промените в НК, ще ги запознаем и с типовата тъжба, която всеки има право да подаде до съдебните органи, ако правата му бъдат нарушени“, поясни лидерът на РС на КНСБ в Перник Наташа Ангелова. Тя не скри, че все пак у хората все още има страх от уволнение, ако решат да създадат своя синдикална структура и това важи най-вече за фирми, в които персоналът е предимно женски, каквито са шивашките, например.

Ангелова припомни дългата история на борбата за правото на синдикално сдружаване.

Старта на предложението е даден пред 1997 година. От тогава до днес са правени предложения към всички политически сили, участвали в законодателната/изпълнителна власт. Положително отношение към предложението за законодателни промени са показали Главните прокурори Цацаров и Гешев, но до реална подкрепа или намеса не се е стигнало. Решителна се оказва едва 2022 година. Благодарение на тогавашния министър на правосъдието Крум Зарков и народните представители от ДПС в 48-то и Георги Гьоков в 49-то в Народното събрание, е положено началото на законодателна подкрепена дейност за защита на правото на сдружаване по чл.49, ал.1 Конституцията. Това е първа стъпка, предстои още много работа и борба, за да се защити в практиката едното и другите права.

Според приетите вече поправки в Наказателния кодекс, нарушителите подлежат на сериозни финансови санкции, които могат да достигнат при повторяемост на противоправните действия до 5000 лева глоба и дори лишаване от свобода, поясни Наташа Ангелова, запознавайки обстойно журналистите с промените в чл. 174 б в Наказателния кодекс, касаещи двата състава на престъпление.  Първото е насочено срещу конституционното право на работниците и служителите по чл.49, ал.1 Конституцията да се сдружават в синдикални организации, а второто –  срещу упражняването на синдикални права, произтекли или произтичащи от упражненото вече конституционно право на сдружаване.